Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/441

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

43O HE1)1;—:MAR1(ENS AMT. l Tabel over skogen-es,fordeling og hugsten §§ l: . g d îåñ.å . x...,; j W O—E l §§ J §Ê§ —;§§ åP—Z W gå —C § ab d E g l C m:.—å

 G ä“Ë“

I km.2 k111.u pct. a) Glommen til og med Folla . . ö 760 950 17 b) Fra Folla til Renas udJøb . . . 3 9O0 „ 1 708 44 c) Renavasdraget ....... . 2 700 1 28O 47 d) ()savasdraget ......... . 1 300 62O 48 e) Fra Renas udl0b til Flisoset . . . 1 7O0 I l 233 72 .f) Flisa og SvenskeVasdragene . . 1 660 l 160 70 g) Fra Flisoset til Gjølstadfos . 780 49O 63 h) Skasenvas(lraget ...... 27O 200 74 i) Nordre 0dalens vasdrag . . . H 7ö0 ] 590 79 k) Fra Gjolstadfos til Bingfos . —i l 60O l 920 6l Vi I Z m e Sum fra a til k . . l 21 508 V 9 151 43 P Den øvrige del af Glommen uden Laagen ., 3 002 1 836 61 W l P e l I Glommen uden Laage11, men med de svenske W l til1øb ................ § 24 510 “ 10 98v 45 l Laagen . . 12 033 1317 11 Mjøsen . . .... 4 29O 21ö6 50 VOP1116D. . ..... l 99o 6T2 68 Hele Laagenvasdraget . .... l 17 318 4 l-lå 24 kl W Glommen og Luage11 . . . 41823 1ö 132 36

  • ) De ovenfor angivne arealer af de enkelte u11(lerafdelinger er reduceret

for in(lsjeer og er kun omrent rigtige Summen er 20 320 kIl1.2 Imi(llert-id er det Samlede ar(—al 21 508 km.2 som rigtigt for det hele hidSat i summe-n.