Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/437

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

426 HEnEMAR1(ENs AMT. Over produktionen af salgslast i en del af herrederne i Hede- markens amt er der opgaver fra aarene 1881—1885. Det angivne tylvteantal er omgjort til m.3 efter forholdet l tylVt: 3.:3 m.3; for Vinger er benyttet l tylVt = 2.4 og for Eidskogen l tylvt =: 2.6 m.3 Forbruget er beregnet efter indbyggerne og det antagne gjennemsnitlige forbrug. Tallene viser en stærk hugst i de nedre distrikter i Solør og iVinger og Odalen, mindre hugst pr. km.2— i de mindre væksterlige skoge i Østerdalen. I si så „ äɔ ab så s E s E W—g;= ä.2 må S å‘’.2 =.c — I = G så æ E “‘“ H =“;ɔ “‘:: 8Ë Hei-redets navn. 1 Z E —gå gi g=ɔ”— §’— 8’“— g”’ S H §ɔ, å C—æ P Z—E C=5 å-=’“H =8’.; -=1: “§ he Så VI . W . §8’ . G 9— y ä; =c —— S. S. =1= si “§’ Ty1vter. 11l.a m.3 km.2 m.Ð rn.9 m.Û Kgå1P“ L111c-E1Vc(1a1c11 ö1OO 17 oOo:38 Oo0 4oo 42 i 95 137 4; Stor-En-c(1111c11 V 22 ToO 7Ö OOO1 39 o0o 1 2o0 62 1 33 95 3.c Øvre Rendalen i 1000O O0O 22 000 .. 1— Yt-re Bc11(1xx1c11 1O ooo =33 0o0 2O oo0 I “’00 M 28 ‘2 2“’ Aa1110x . . . l19000;63 O0O 42 o00 9Ö0 66 44 110 3.ɔ ElV9I’l11l1 . . i123O0O1760O0]1O0000 1 o3o 73 97 17o Ö.c Vaaler . . i13 500 4ɔ5 oool 31 0OO 450 1O0 69 l69 5.s Aa.snes . . i1650O ö5 O00 37 000 430 128 l 86 2]4 6.—F Hør . . . Í T00o 23 OoO 2ö oo0 2To så 93 178 6.c G1’I1e .... 13 000 43 00O, 5l oo0 Ö6o 77 91 168 ɔ).c B1—a11(1Va1 . . 12 o0o 40 0O0l:32 oO0i 360 111 89 200 6.c Nordre o(1a1c11 I 11 20O av 000 28 ooo 380 97 74 1v1 Ö.c Sendre Odalen V 8 800 29 O00 47 OOOy 35O 83 134 217 6.s Vinger . . . 12 oo0 29 0o0:34 ooo 2öO 116;1:36 252 T.c Ei(1sk0gc11 . . i 9ÖO0 2ö o00 40 oOo 4ö0 se E 89 146 4.ɔ I l891—1895 ansattes hugsten til nedenfor angivne antal tylvter, idet ogsaa er taget hensyn til det tømmerkvantum, der i forædlet tilstand er fragtet fra distriktet med jernbane, for- saavidt oplysning herom har kunnet tilveiebringes