Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/430

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 419 Dette giver for 1886—90 følgende gjennemsnitlige a-arlige hugst: Pr. km.2 Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning . . . 4O OOO m.3= 44 m.3:: 1.4 » fOrbrug . . IO6 6OO » = l16 » = 3„6 Samlet hugst . . 146 6OO m.3=16O m.3= 5.0 Det meste af den skurlast, som sendes paa jernbanen fra stationerne mellem Kongsvinger og Fetsund, er fra dette distrikt. Det antages at have udgjort som rundtømmer gjennemsnitlig aarlig 1886—9O 66 7OO m.3 Dette giver en samlet hugst aarlig i 1886—90: Pr. km.’ Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning .... 40 OOO m.3: 44 m.3 = 1.4 Fremført til jernbane . 66 7OO »;= 73 »: 2.3 Til fo1—brug .... 106 6OO »: 116 »g = 3.6 Samlet hugst . . 2l3 300 m.3 = 233 m.3 = 7.3 Flødningskvantumet beløb sig i femaaret 189l-95 til 18 135 tylvter i gjennemsnit aarlig. Slibelast leveres herfra i større mængde Glommens nedslagsdistrikt omfatter, som før angivet, dele af Søndre Trondhjems amt, dele af Hedemarkens, Kristians, Akershus og Smaalenenes amter samt et mindre areal i Sverige. Dens største bivasdrag, Laagen med Mjøsen og Vormen, er da ikke medregnet. Uden sammenligning den største mængde tømmer kommer, som før omtalt, fra den Strækning af vasdraget, som ligger ovenfor Bingfos i Sørum (nær Fetsund), og flødningen i den del af vasdraget, som ligger nordenfor Bingfos, benævnes «nord- flødningen » . — Til «nordflødningen» er i femaaret 1891—-95 i gjennemsnit aarlig m-ærket til )ZG(ZR‘lÏIlg 290 847 tylvter tømmer mod i l886—-90 237 525 tylvter; til selve Glommens hovedvasdrag antages heraf i gjennemsnit aarlig at være leveret ca. 57 7OO tylvter mod ca. 4310O tylvter i femaaret 1886—90.