Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/428

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SHOG. 417 ligl1ed kan siges at gjælde for hele Solør og Vinger: for grane11, der vokser noget hurtigere, kan regnes 2 å 3 aar mindre. Glommen fra Flisoset til Gjølstadfos har et nedslagsdistrikt, indsjøer fraregnede, stort 78O km.2, hvoraf skog 490 km.2 eller 63 pct. Indbyggernes antal udgjør omtrent 6300, hvad der med et gjennemsnitlig aarligt forbrug af 8.8 m.3 pr. individ giver et for- brug i distriktet af 55 4O0 m.3 Her er i 1886—90 flødet gjennemsnitlig aarlig 13576 ty1v- ter, beregnet til 33 90O m.3 “ Det giver en samlet aarlig hugst gjennemsnitlig i 1886—9(v: Pr. km.2 Kubikfod “ skog. pr. maal. i Til flødning . . 33 90O m.3 = 69 m.3 = 2.2 » forbrug . . 55 400 » = 113 » = 3.5 Samlet hugst . . 89 3OO m.3 = 182 m.3 = 5.7 Flødningskvantumet i femaaret 1891—95 var 18 769 tylvter gjennemsnitlig aarlig. Dimension: 7.5 m. 19—21 cm. h) Skasenva-S—dragets distrikt indbefatter dele af Grue og Brandval (Finskogen). Gneisbergarter er fremherskende Her er vækster- lige gran— og furuskoge tildels med meget god reproduktion. Der er store myrstrækninger, men ikke snaufjeld. Skasenvasdraget har, indsjøer fraregnede, et nedslagsdi- strikt stort 270 m.2, hvoraf skog 2O0 km.2 eller 74 pct. Antallet af indbyggere inden nedslagsdistriktet udgjør ca. 1400, hvad der med et aarligt forbrug pr. individ af 8.8 m. giver 123OO m.3 Her er flødet gjennemsnitlig aarlig i 1886—9O 10 409 tylv- ter, beregnet til 26 000 m.3 Dette giver en samlet gjennemsnitlig hugst i 1886—9O: Pr. km.’ Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning . . 26 0OO m.?’: 130 m.3 = 4.1 » forbrug. . . 123OO »: 62 »: 1.9 Samlet hugst . . 38 300 m.3 = 192 m.3 = 6.0 27 — Hedemarken amt. 3