Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/426

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. ’ 415 Her er flødet gjennemsnitlig i 1886—-9O 18 358 tylVter, be- regnet til 45 90O m.3 Den samlede bugst bliver herefter gjennemsnitligi l886—9O: Pr. km.’ Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning . J 4ð 9OO m.3: 74 m.3 î= » forbrug. . 25 60O »: 41 »: 1.3 Samlet bugst . . . 7l 50O m.3: 115 m.3:: 3.6 GjennemsnitskVantumet for femaa1—et 1891—95 er 23 021 tylvter. e) Glomm-en mellem Røraas u(lløb og Flisoset indbefa-tter dele af Aamot, Elverum og Aasnes samt dele af Gudbrandsdalen, Rings- aker og Løiten. . — I denne del af Glommens distrikt er gneisbergarter med gra- nit forherskende, i den nordligste del optræder endnu kvarts- skifere fra sparagmitformationen. Mellem Aamot og Hedemarken er der snaufjeld med store myrstrækninger. Der er midde1s væksterlighed i skogene, som bestaar af furu og gran. Glommen fra Renas udløb til Flisoset har et nedslags(listrikt, indsjøerne fraregnede, af 17OO km.2, hvoraf skog 1233 km.2 eller 7’2 pct. “ “ Antallet af indbyggere inden nedslagsdistriktet udgjør l6 OO0, hvad der med et aarligt forbrug pr. individ af 10.0 m.3 giver et samlet forbrug af 16O 0OO m.3 “ Her er gjennemsnitlig aarlig flødet i 1886—-90 30 666 tylv- ter, beregnet til 76 7OO xn.3 Dette giver en samlet aarlig bugst i l886—-90: Pr. km.’ Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning . . 76 7OO m.3 = 62 m.3 = 1.9 » forbrug . . 16000O » = 13O“ »:: 4.1 Samlet bugst . . 236 7OO m.3 = 192 m.3 = 6.0 C I gjennemsnit er aarlig fremflødet i 1891—95 48 885 tylvter. Dimension: 7.5 m. 21 cm. j) Flisa distrikt indbefatter dele af Elverum, Vaa1er og Aas-