Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/424

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKoG. l13 Her er flødet gjennemsnitlig aarlig i 1886—-189O 3662 tylvter, beregnet til 9 10O m.3 Heraf faaes en samlet hugst i 1886—189O: Pr. km.2 Kubil(fod skog. pr. ma.al. Til flødning .... 9 lOO 111.P—: 1O 1I1.3: 0.a » forbrug . . .89 60O » = 94 » 2.9 Samler hugst . .: 98 70O m.3:— 104 m.3: 3.2 Aarlig-t gjenne;nSnitskvantum for 1891—1895 udgjør 6 776 tylvter. Tømmerlængde: 5—7.5 m., topmaal 19—-31 (“m. b) GlOlIl“))2(’)2 ji“a Folla til Renas ‘ll(lZøb indbefatter dele af Lille- Elvedalen, hele Stor-Elvedalen, en del af Øvre Rendalen, en del af Aamot og Sollien herreder. Bergarterne inden dette distrikt hører til sparagmitformatio- nen; det er sparagmit, kvartsskifere, kong-lomerater og skifere. I den øvre del af dette distrikt vokser skogen mest i dalbunden; der er snaufjeld opover paa siderne. I den søndre del er der snaufjeld kun over en del af høiderne, medens der delvis er skogfast lige til vandskjellet. Furuen er overveiende, særligi den nordlige del fra Atnas udløb i Glommen. Skogen vokser i det hele sent, 180—200 aar for maalstømmer (7.5 m. 21 cm.). Reproduktionen betegnes som forholdsvis god og villig. Glommen fra Folla til Renas udløb har et nedslags(listrikt, indsjøer fraregnet, af 390O km.2, hvoraf skog 1708 km.2 eller 44 pct. Folkemængden inden dette distrikt udgjør omtrent 5800, hvad der med et aa“rligt forbrug af l2 m.3 pr. individ giver et samlet forbrug af 69 60O m.3 Her er flødet gjennemsnitlig aarlig i 1886—-9O 31677 tylv- ter, beregnet til 79 200 m.3 Dette giver en samlet hugst aarlig i 188(i-90: l’r. km.’ Kubikfod skog pr. 1naal. Til fiøc111í11g . . vo 2OO m.*: 46 m.8 ä 1.4 » fOrbrug. . . 69 60O » 4l » “:: l.3 Samlet hugst .... l48 80O m.3 = 87 m.3: 2.7