Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/423

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

412 HE1)EMAB1(ENs AMT. 1855 3l pct. fra 5.33 m. og op til 7.5 m.s (12 al.) længde, 1860 58 » » — » 2 pct. 7.5 m. og derover, 1865 65 » ) — » 7 » —— —- 1870 30 » ) — » 54 » —“ä P— 1875 18 » ). — » 68 » — — Efter l876 er det længere tømmer, særlig « l3—alens» (8.16 m.) tømmer, i stigende, men topdimenSionen i tilbage-gang; i l88O udgjorde «l3—alens» og derover 1 pct. af aarets kvantum, i 188—l allerede næsten 1O pct. For tiaaret 1861—187O er opgivet en gjennemsnitSdimension af 6.9 m. 2l cm. (l1 al. 8 tommer); i det følgende femaar antages den at være sunket til 6.3 m. 21 cm. (1O al. 8 tommer), væsentligst paa grund af den store prisstigningi 1874 og 1875, hvorved der særlig fra de sydligere distrikter afhændedes mindre dimensioner; for femaaret l881—l885 er antaget en gjennemsnitsdimension af 7.5 m. 19.6 em. (12 a1. 71f2 tomme), der ogsaa formentlig paa det nærmeste svarer til fema;aret l876—-1880. Senere er dimenSionerne end yderligere aftaget, saaledes at gjennemsnitsdimensionen for de over 6000O0 tylvter tømmer, som flødedes i Glommen i 19Ol, anslaaes til 6—6’,1‘2 tomme l2 alens tømmer (1(i-ä17 cn1. 7.5 m.s tømmer.) Glommens nedslagsdiStrikt kan deles i følgende underafdelin- ger efter flødningen: . aj (”()l]I“)lt(:Yl til og med Folla har tilløb fra dele af Røros, Aalen, Selbu og 0pdal i Søn(lre Trondhjems amt— samt fra Sverige; videre fra en del af Kvikne, Tolgen og Tønset samt Foldalen i Lille-Elve(lalen i Nordre Østerdalen fog(leri. Undergrunden i dette distrikt bestaar for den største del af forskjellige lerglimmerskifere og andre skifere, der tilhører afde- linger af det trondhjemske skiferfelt, og som i det hele giver god skogbund. Men landet her ligger høit over havet De dele af distriktet, der hører til Aalen, 0pdal og Selbu, er snaue, og der er i hele dette distrikt større strækninger af snaufjeld og skogløs mark. Tømmerskogen — væsentlig furu — findes kun i dalførerne, granen optræder strøgvis og afbrudt indtil Tonnas udløb. Skogen er kor-tstammet og vokser sent; i Tolgen og Tønset behøve-s i almindelighed 10 til l8 aar paa 2.5 cm. (l tomme) og ofte mere. C Glommen til og med Folla har et nedslagsdistrikt, ind- sjøer fraregnede, af ca. 5 76O km.2, hvoraf skog 950 km.? eller l7 pen Folkemængden inden nedslags(liStriktet kan anslaaes til ll 20O indbyggere, hvad der med et aarligt forbrug pr. individ af 8.0 m.3 giver et samlet forbrug af 89 6O0 m.3