Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/412

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— SKOG. Til flodning . » forbi-ug. . = til flødning m.3 pr. km.2 skog til forbrug . . “. . . . . Samlet hugst m.3 pr. km.2 skog . hvilket svarer til knbikfod pr. maal til flødning ....... til forbrug ...... Samlet hugst pr. maal i kubikfod. 401 Dette giver en samlet hugst gjennemsnitlig aarlig 1881—8ö. 1886—]890. m.’ m.s . lI8 5O0 l04 lOO . 57 60O 57 60O 176 1OO 161 7OO 1881—85. 1886—1890. m.‘’ må . 64 56 . 3l 3I . 95 87 . 2.0 l.7 . 1.0 1.0 . . 3.0 ... 97 I Tryssilelvens flødningsvasdrag med Varaaen og Ljøra er i 1891—95 til Sverige fremflødet fra norske skoge reduceret normal- tømmer under 45 fods længde gennemsnitlig aarlig 259l2 tylvter, hvoraf i Varaaen gjennemsnitlig aarlig ca. 211O tylvter. Tømmerets dimensioner er opgivet til —5—8 m.s længde og 16—34 cm. top. Efter en antagen middeldimension af 6.5 m. 24 cm. bereg- nes kubikmassen af gjennemsnitskvantumet for femaaret l891— 1895 med et rundt tal til ca. 108 80O m.3 Ved Ljøras lændse, Støa, optaltes gjennemsnitlig aarlig 3 421 tylvter. Fra TrysSil annekssogn, ()sen, er derhos til Glommenvasdra- get gjennem Osen, Valmen, Brøa, Ena, Tverena samt Ulvsjøerne f1—emflødet i 1891—-95 i gjennemsnit aarlig 12334 ty1vter. I aktstykkerne om banen Elverum-Orsa angives det kvantum tømmervirke, som i de sidste 1O aar er flødet paa Tryssilelven med bielve i TrysSil: l89O . 189l . l892 . 1893 . 1894 . 1895 . 1896 . . 26 — Hedemarkens amt. 313 6O0 221 5OO 280 2OO 326 4OO 318 7OO 771 4OO 378 O00 stk. )) )) )) )) )) ))