Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fortale Denne beskrivelse af Hedemarkens amt er udarbeidet paa grundlag af meddelelser fra mange hold og med benyttelse af talrige ældre arbeider. Disse benyttede kilder er i t-eksten ikke overalt citeret. da arbeidet der- ved vilde blive altfor belem1—et med henvisninger. De fleste af de benyt- tede, trykte og utrykte arbeider skal her nævnes Det er— først den geogra-fiske OpT)l(I‘(2l‘íng8 samling af l1erredsbeskrivelser. Det store GlommenS vasdrag er unde1—søgt af kanalvæsenet, og beskri- velsen af dette skyldes for den væsentligste del kanaldirekter Sætren, og det samme gjælder beskrivelsen af Tryssilelven, over hvilken der i kanalvæsenet fandtes en monografi af cand. min A. I—Iolms(m. Meddelelsen om islægnin- gren og islesningen af indsjøerne skyldes ogsaa hr. A. Holmsen. Den ældre inddeling er for en væsentlig del udarbeidet efter P. .Zl.;lIu-nChs -Kongeriget Norge i Middelalderen» og O. Rygh: «Norske Ga.‘u-dnavne, He-demarkens amt». I herredsbeSkrivelserne og ellers er skrivemaaden af eh-e, gaarde o. S. v. efter dette O. Rygh’s værk. Ved afsnittet om geologi er benyttet arbeider af Keilhau, I(jeru(f, Herbye, H’. C. Brøgger, .]. Rekstad, (). E. SChiøtZ, K. O. Rjm“lykke, d1—. .—1n(lr. M. Han-sen. — Tabellerne i afsnittet om veirliget er fra det meteorologiske instifuf ved .—1ksel Steen. Vækstlivet m. m. er udarbeidet af cand. „real. Thekla Resvoll med be- nyttelse af arbeider af M. N. Blyt‘t, .1l. Blyfl og H. L. Sø-rensen, forhisto- rien er af Sieg1cart Petter-sen og anthropologien af (.Y. Arboe. Hvad der berettes om fjeldfinner med ren og om kvæner, er for en væsentlig del hentet fra oplysninger, samlede af den i 1889 nedsatte kom- ‘ ’0n i arbeider og opsatser af Y. Nielsen-, E. Sundf, Petrus 2Vordmann, m1s-si, .hÏ ()sfberg og andre. ligesom en del oplysninger skyldes seminarl)estyre1— ǫmZgsfa(l. A Amtets historie er sammensat væsentlig ved l)(3ll)’tl’ä0lSt§ af Sum-—re, P.A. J—IunCh: —;Det Norske Folks HistorieÞ og (). .4. Øe&e“rl(md: *—Illustreret Norges Historie» .