Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

26 HEDI—)MARKENS AMT. fylki og mod vest til HaÖafylki, hvorfra det a-dskiltes ved;l[jm-s (Mjøsen) undtagen ved dennes nordlige del, hvor de nuværende herreder Biri og Vardal paa Vestsiden hørte til Heinafylki. Fylket var et af de frugtbareste og bedst befolkede i landet, og fjeldstrækninger fandtes kun paa yderkanterne. De gamle byg- denavne, efter hvilke de fleste steders beliggenhed angaves, var: I Ringsaker (Ringisakr) S:?aðab?i, til hvilket bygdelag henførtes gaardene Am, St-av, l3erg, Leine, Ingeberg og Aarsrud. Svaðabú strakte sig fra elven Gaupa noget nordenfor Tjerne til grændsen mod Nes herred. Navnet maa herefter antages at have betegnet den sydlige del af det nuværende Ringsaker sogn. Navnet er, ligesom de nedenfor anførte bygdenavne, meget gammelt ]JðlllZM3)’(lð kaldtes den sydvestlige del af Ringsaker sogn. Dertil henføres Aarsrud, Gjølstad, Revling og den nu ikke længer kjendte gaard Liid. Bygden har været en underaf(leling af Sva- ðabá. Navnet kjendes ikke længere Det kunde tænkes at være afkortet form for .L(ÍlI2llhP)’(l(), hvori første led vilde være det gamle elvenavn LVöIYl(I. Gjennem bygden gaar flere større bække. ‘ l Til bygden Fei-b(1rg regnedes 0ttersrud, Bjørke, Baaberg, Tek- stad, Sin1enstad og Skyl)erg. Forberg har omfattet ialfald Veldre Sogns gaarde vestenfor kirken og noget af det nærmest tilstø- dende af Ringsaker sogn og har været regnet for en underafde- ling af l’Pldr(u“. Navnet er ukjendt nu. Til bygden Riml henføres disse gaarde: Lunde, By, Fjølstad. S1I](3flSÍ“H(l og Høiby, alle paa strækninge11 nærmest nord for Mo- elven, opover til det i øst til vest løbende l1øidedrag, som gaar ud mod Mjøsen nordenfor R—ise. Endnu bruges benævnelsen Flat- -ring, som dog maaske kun betegner en del af den gamle bygd Riml; i formen Ring findes navnet i 1522. Rind betyder en langstrakt forhøining. V(1l()ng er omtalt som bygd i Ringsaker paa adskillige ste(ler. Gaardnavnet Vellang maa være bygdens navn. Til Velo-ng hen- føres gaardene Syljuaasen, Ulven, Berg, Lier og Haakenaasen. Bygden har altsaa omfattet det nordligste af den nær Mjøsen liggende del af Ringsaker sogn og gaaet noget ind i det nuvæ- rende Brøttum sogn. I Nes herred kaldtes bygden ri 2V(—si, undtagelsesvis i bestemt form, (i Ne.s“in;1, men l1ovedsognets navn var IVllinshojÎv sökn. Til Nes hører nu den store ø i Mjøsen, som i middelalderen kaldtes t)yin hPlga, den hellige ø, og som nu skrives Helgeøen, medens den kaldes ()i(1. I Vang herred kjendes følgende gamle bygdenavne: Ri()iabPl (eller maaske snarere R(öabú) kaldtes i gamle dage det nuværende Vang sogn, eller maaske blot den nedre del deraf,