Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/363

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

352 H EDEMA R KENS AMT l tunnland = 0.4936 hektar. l normalfamn = 1O0 svenske kubikfod. 1O0 svenske kubikfod = 2.62 m.3 Det sydlige Finland (fra 59“ 48‘ 30“ til 61C’ 30‘ n. br.). i A1m1 K“bîmCt0Y het W Aar mVæ1x1;u m.ɔ Acx11 mvæxsc 1 men stammer uP. P;ia§?䧓g:§ nå 11c1xm. 1:u1;n:1å(1 pr. mu1. . px. herm- 10 2l 2.1 6.0 16 000 20 Y ö1 3.o 9.4 ö O00 30 96 4.s 14.1 4 0Ö0 40 147 5.1 I6.o 3 120 50 203 ð.o 17.6 2 350 60 2ö3 5.o lÖ.—I l 880 70 N 297 4.4 13.s I 600 80 W 337 4.o 12.s I 400 90 375 3.fi 1l.u I 240 IO0 409 3.4 10.0 I 090 IIO 443 c3.4 10.0 900 120 474 3.1 9.“: 850 130 497 2.s 7.s 740 140 ÖI9 2.s 6.9 6ö0 150 536 I2u Ö.o 580 I60 549 I.1 4.4 Ö30 170 l 556 O.—I 2,s 5O0 I80 56O 0.1 1.s 480 190 5ö8 + 0.s + 0.o 460 2O0 554 + 0.1 + I.1 440 Det midtre Finland (f1—a 61“ 3O‘ til 64c n. br.). l0 21 2.1 6.o 16 000 20 4Ö 2.1 7.s 5 880 so 74 V 2.c 9.1 4 Tso 40 IO6 3.s 10.o 3 800 50 142 3.0 1l.a 2 900 60, 182 4.c 12.1. 2 sen 70 226 4.4 I3.s I 9I6 80 264 3.B 11.e I 586 9O 296 3.2 10.o I 380 100 33O 3.4 10.0 I 200 110 l 355 2.a 7.a I 060 I20 379 2.4 7.a 920 130 402 2.s 7—H 788 140 42I I.0 6.o ?00 I50 437 1.e 5.o 62O ]60 44ö 0.o 2.fi ö60 17O 4ÖI 0.r1 I.u Ö40 I80 —151 0.o 0.o 500 I90 l 449 + 0.2 l + 0.0 480 2oo, —m + o.; ] + 1.c 46o