Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

342 HE1)EMABkENS A1uT. Furuen kan efter dette vokse i det forskjelligste klima; den kan taale veirligets forandringer som dette Skifter mellem Atlanter- havet og Stillehavet og mellem Ishavet, Middelhavet og Asien. Den kan taale de største forandringer i temperatur fra Lapplands og Sibiriens strenge vinterkulde under +— 40Ö C., og Sydruslands og Spaniens sterkeste sommervarme helt op til + 35Ô C. Den kan nøie sig med en kort sommer paa 2îZ2—3 maaneder, men trænger nødvendigvis en vinterhvile af mindst 3 maaneder. Den trives ikke godt i taaget og fugtigt veirlig, men den ynder en sollys, klar og tør luft. Da den vokser paa de tørreste sandheder og flyvesandsfelter har den en virkelig steppenatur. Furuen antages at opnaa sin fuldkomneste udvikling i de lande, hvor aarets middeltemperatur er fra + 5 til + 9Ò C., hvilket svarer til klimatet i Nordtyskland, det sydlige Norge og Sverige samt i ØStersjøprovinserne. Om end furuen her opnaar en større høide og en tykkere stamme, danner den dog selv i kol(lere egne i landets midtre del med en aarlig middeltempe- ratur fra + 20 C. til + 4Ó endnu en høi stamme med store di1nensioner, og selv paa steder, hvor aarets middeltemperatur kan være kun omkring +— lo C., vedbliver den endnu at danne værdifulde tømmerskoge. Nær dens nordlige grændSe synes det ikke at være den strenge vinterkulde, men den kolde nordenvind, som hindrer dens vekst. I Norge som i Sverige og Finland og overhovedet i hele det nordlige Europa vokser furuen paa de forskje1ligste vok9esteder eller rettere sagt paa alle mulige steder. i Paa sletteland som paa bakkeland, paa lave aaser og paa høiere fjelde sees den, og vi finder den i dalene som paa sidlændt mark og paa myrer. Skjønt den i Sydtyskla-nd og i SchweiZ gjerne vokser paa slettelandet og paa aasryggene, gaar den dog allerede her mere op i fjeldegnene, medens den sydligere, som i Italien, Spanien og andre lande, slet ikke taaler det lave slettelands varme klima, men her trives paa de høie fjelde, hvor den som enkeltstaaende træer naar op imod snegrændsen. Furuen vokser paa forskjellig breddegrad, til forskjellig høide over hav()t: M. o. h. I Allen (7O0 nordlig bredde) ........... 220 Paa P(lZl(1.S’ffll)lZllT”lZ).(‘’Zd, Muonioni, Finland (680 nordlig bredde) ................ 380 I Qvikky“okk, Sverige (66Ó5l‘ nordlig bredde) ..... 425 Paa I ivaar-a og N“orm“—nj)“eld, Finland (66O 5O‘ nordlig bredde) 41O I Norge ved (64Ó nordlig bredde) ......... 5lO I .lY(’Z(I(I((’)l, Norge (63Ô nordlig bredde) . . 632