Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

lNDDIv2L1NG, BELIGGl-2NHED OG GRxENDSER. — 23 græn(lse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder i L(mgglupaaens Sammenstød med Musvolaaen og gaar i sydvestlig retning opad den til R(mdane hørende Ron(l1:ashøgda; hvis ryg den følger, indtil den paa dens sydvestre top støder paa grændsen mod Dovre. Grændsen mellem Lille-Elve(lalen og Dovre herreder — ogsaa grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder i fjeldpartiet .R())2—(l(lll(?, hvor den fra sydvestre top af Ron(lvashøg(la i øst for R(mdvaln gaar først mod nordvest, men bøier snart mere nordlig, overskrider Langglupdalen og gaar til høieste top af Diger- ron(len; herfra gaar den mod nordøst, skjærer ])øraaen umiddelbart forinden dens forening med .—1tna, gaar over Store Kringla, skjærer G1“imsa, hvor denne modtager tilløb af to smaa bækkedrag sønden— og nordenfra-, bøier derpaa af i nordvestlig retning, idet den et stykke gaar langs med sidstnævnte tilløb, og til toppen af —S’t)“eitkampen, hvor den bøier endmere vestover til D(ll(løØ’ll- bækl1—en i nord for ð[lIl-5“(8l(?l’llø og herfra over Pigh(etten og Storh-ø, ved hvis nordvestre fod ved Gaulaaerz den dreier af i nordøstlig retning, men bøier straks igjen mere nordover, skjærer Folla lidt vestenfor gaarden Rydn-ingen, passerer ZV()I’l-S’ll9 og gaar derfra til sammenstødspunktet imellem Kvitaaen og elven fra Z(’l?ll(l(ll-S’lPlll7l; den følger derefter K?)itaae)a lige til dens udløb af Kvit(jemene, men bøier saa østover og støder paa toppen af Rotte.s7jehø paa grændsen mod Opdal. n Grændsen mellem Hedemarkems amt og Søndre Tromllgjems aml. Græn(lsen mellem Lille-El1;edalen og Opdal ll(’7’l’(?(l6’l’ — ogsaa grændse mellem He(lemarkens og Søndre Trondhjems amter —— gaar fra toppen af Rotte.S;jøhø mod nordøst til vestre fod af Høggz)“a, hvor den støder paa grændsen mod Kvikne. Græml9en mellem KZ:ikne og ()p(lal herre(ler — tillige gi-ændse mellem Hedemarkens og Søndre Trondhjems amter — gaar fra vestre fod af Høggija retlinjet mod nordnordvest over ()rkla, Lille- Orkla, Kb“lkIlBffB7’)l, Kviknehø, N(eriugaae)2 og østskraaningen af Næ- riHghø til SeUebrystet, hvor den bøier vestnordvestlig indtil Byna, som den træffer østsydøst af Stuen (i 0pdal) og derefter følger til dens sammenløb med G“isna, i hvilket punkt grændsen mod Rennebu herred begynder-. Gr(end-sen mellem Kuikl1e og Hele-nebu herre(ler — tillige amts- gi-ændse mellem Hedemarkens og Søndre Trondhjems amter —- begynder i sammeløbet mellem Byna og G‘lsna og følger nordover ind- til dens udløb i Or-kla, hvilken elv den derefter følger, indtil Jem- aaen falder i samme; —lel-naaen angiver derefter grændsen paa hele sit løb, hvorefter grændsen fra dennes udspring bøier mod øst over Finj.7eldets nordre skraaning, afskjærer søndre tredjede1 af Devatn, følger Ejeldbækken i skaret mellem “*lI2(ll’6’(lS)j8l(l og Svart-