Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— V)EKSTLIVET. 327 i Stange Tilbygninger har forandret den, men den har været en ramloftstue med sval og udvendig trappeopgang. En gammel hedemarksbygning staar paa Skraastarl i Vang, kanske den ældste, næst den gamle paa Huseby i Stange I Østerdalen var der i ældre tid ofte indretning med are og ljore i sæterhusene; peis er nu almindelig. Sætrene i Østerdalen er i regelen udmærket godt bebygget; der er godt Stel paa sætrene, og alt er velskuret, og sengene ofte forsynet med saueskindsfelder. Sæterbebygningen naar i Nordre Østerdalen op til en høide af 700—1000 m. o. h. Tømmerhuggere og tømmerkjørere i Østerdalen har sine markelÉ)oder, hvor de holder til nogle uger af vinteren, og som er indrettede med are og røgaabning i taget.

j —;.;..;..

Vækstlivet. Hedemarkens amt har, som før berørt, et udpræget indlands- klima, og hele den gruppe af planter, der helst holder til langs landets kyst, trives ikke her. I dette amt, ligesom i Kristians amt, mangler derfor en hel del planter, som findes i alle de andre amter søndenfor polarcirkelen. Det er imidlertid et ganske interessant træk ved kystflorae11, at enkelte arter paa sine mest fremskudte voksesteder ofte fore- trækker de subalpine egne, hvor de i regelen vil finde et noget fugtigere klima end nede i dalene. Saaledes kan man i den sydligere del af Hedemarkens amt i de subalpine egne træffe paa nogle planter, som hører hjemme i kystegnene, og der forekommer i størst mængde. Hid hører eksempelvis i Vang og Løitens almenning: bjørnkamb (ble(?hnum- spi(—ant), en bregne med smale og lange blade, hvoraf nogle bærer sporerne, andre er sterile. Ly(:opodium immdatum, den mindste af alle vore k“raak(:f()darter, vokser bl. a. st. i 0dalen, høit oppe i skogen ovenfor Storsjøen. .]onsokblom eller solblom (arniCa montana) med store, gule blomsterkurve, træffes hist og her til Elverum. Heller ikke den gruppe af planter, som kaldes den boreale, optræder i mængde inden amtet. Disse boreale planter trives bedst, naar de steges i solvarme stenurer; saadanne gunstige