Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

326 HEDEMARKENS AMT. n1odernisering har stuen dog beholdt en væsentlig del af sit gamle —— om muligens ikke sit a1lerældste præg. Den har nemlig intet fladtag, men er aaben lige til røstet: medens sidevæggene kun er 2.2 m. høie, naar gavlvæggene indvendig op til en høide af 4.7 m. Taget gaar saaledes noksaa brat op og bæres af et forholdsvis spinkelt spærreværk (14 spærrer paa hver side, med me1lemrum af ca. 6O cm. mellem hver), der hviler paa selve den runde mønsaas. Denne kan ogsaa taale adskillig belastning, da den har en diameter af 84 cm. Bygningens østlige del har tidligere havt sine gavle i nord og syd; den indeholdt i 1ste etage to mindre, lige store rum og derovenpaa et saakaldt ramloft, en hel 2den etage med intet andet tag end de fra mønsaa-sen nedskraanende kløvninger. Dette tag var indvendig ma1et med blaa bundfarve og forsiret med en straalende hvid sol paa den ene og en gul maane samt hvide og brunrøde stjerner paa den anden skraaside. Da kløv- ningerne i taget efterhaanden raadnede fuldstændig gik man i l876 til en omfattende reparation, hvorved ramloftet spoleredes, og der indrededes to moderne værelser istedet, hvorhos røstet gaves samme retning som mønsaasen i den store stue. Det er stuen med det endnu vel vedligeholdte spærreloft, som er af interesse. Aasm1m-(l ()l((fî9on Vir(je besaa den paa sin reise til Trondhjem i 186O, og i «Ferdaminni» beskrives den, idet han siger om «Stova— paa Stemsrud»: «Denne Stova er so lagleg bygd, so breid og lett og med Raftar og den store gama1dags Mønsaasen som den sørste Mast. Der er ikke Tverbjelkar og heller ikki Langslindar som mange- stadar i Øysterdalen. Det er eit stort Rum alt upp under det haage Raust og med Vindaugo paa den nedre Breidveggen, medan Lang- veggirne ero laage og utyvirtekkte med det lange Ut“skot af ’I’aket, so der imindsto paa Framsida er lagat til Svalegang, ligsom ogso paa Tverveggen Taket er langt utskotit. Paa denne Maaten ero Veggirne varnade for Slagregnet og kunna soleides varda lengi. —- Paa Stemsrud saag eg, at der kan vera like 1ett og fagert inne for det, um Stova berre er eit Stokkverk. Det var nokot so lett og luftande og storslegit i denne St-ova, at eg aldri hever fu11nit meg betre i 1lOk0t Hus. Det var den gamle Sagastilen i Tre.» Dette hus er nu den eneste korsbygning i Solør og Øster- dalen og tillige det eneste i Solør med den gamle grundplan. Ram betyder dels gavl, dels et 1oftrum over et kammer eller en vis del af stuen. “ Ramstova er en stue med halvloft (ram) eller med lofti den ene ende. En forfa-lden ramloftstue findes paa Hedemarken paa Hu.seby