Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/326

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGNING. 315 Bebygningen er imidlertid meget ujevnt fordelt paa fogde rierne, nemlig saaledes: 1891. 19oo. Indbyggere pr. km.9 Hedemarken — . . 15.6O 16.77 Vinger og Odalen . . 10.69 1O.68 Solør ..... 7.03 7.6O Søndre Østerdalen . . 2.56 2.84 Nordre Østerdalen . . 1.29 1.32 Høiden over havet i forbindelse med jordbundens beskaffen hed bevirker denne ulige fordeling af folkemængden. Endnu mere ujevn er bebygningen fordelt paa de enkelte herreder. I amtet var der 1ste januar 1891 1474 beboede huse, deraf 21 O53 i bygderne og 421 i byerne; i bygderne var 19 619 almindelige vaaningshuse og i byerne 316 almindelige vaaningshuse. I bygderne var der gjennemsnitlig 5.35 indbyggere pr. hus og i byerne 13.02 indbyggere. Foruden de to kjøbstæder er der en del husansamlinger i landdistrikterne, hvilke nedenfor opregnes: Opgave over husansamlinger i H edemarkens amts landistrikter: Hjemme- Ant“gl beboede hørende fo1ke Hei-red og sogn, Me- De enkelte naaet hvori beliggende l e r ê ä mængde“ e 189O. 1900. 189O. W 1900. Hedemarken fogder-i. Brumunddalen ..... Furnes. 31 40 247 412 B1iskeby ....... Vang. 30 86 203 619 Ititen 1ernbanestation . . . Leiten. — 24 4 1Ö0 Andals brug . . . . * — 12 26 270 237 Stange jernbanestation . . l Stange 17 v 45 96 335 Vinger og Odalen fogderi Stammes jernbanestation . Si-indre 0dalen. — 32 — 225 Magn-mr nation med Gaustad- moen ....... Eidskogen. l — 56 — 423 Sendre Østerdalen fogder-i Ð EIVarums lek —.... Elverum. 103 182 789 1 708 Rene jernbauestation . . Aamot. l 31 l 39 203 304 Nordre østen-dalen1ogderi. i l RuIet . ǫ ...... Øvre Rendalen l 2ð — 134 —

 1embsuestation . Tenset. 31 64 215 391

T0lgVan hyfiepIfid3 . . Tolgen. l 32 50 204 277 i:312 V 644 2361 is 081