Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

INDDELING, BELIGGENHED OG GRÆNDSER. 21 Grændsen —mellem Nes og østre Toten — der tillige er amte- grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder i sydøst for Helgeøen og gaar i nordvestlig retning midtfjords efter Mjesens vestre løb til østfor Vaar-n-es i Østre Toten herred, hvor grændsen mod Vardal begynder. Grændsen mellem Nes og Vardal her-reder — tillige amts- grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — gaar herfra midtfjords nordover til lidt nordfor gaarden Tangnes, hvor grænd- sen mod Ringsaker begynder. Grændsen mellem Ringsaker og Vardal herre(ler — der til- lige er gi-ændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — be- gynder midt i .Yl0“øsen sydvest for Heggenhaugen og følger derpaa JIjesens midte nordover til i sydvest for Ringsaker kirl1—e, hvor grændsen mod Biri herred begynder. Grændsen mellem Ringsaker og Biri her-reder — der ogsaa er grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — fortsætter herfra i Mjøsen til vestfor gaarden Bergseng, hvor gi-ændsen mod Faaberg begynder. Grændsen —mellem Ringsaker og Faaberg h6’*l’7’(’(Z(?r — tillige grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — følger

lIjas-ens midtlinje til vestfor gaarden Skog, hvorpaa den i nord-

øst-lig retning gaar straks nordenfor denne gaard samt Brenna, til den træffer bækken, der falder i KrokOernef; herfra fortsætter den i mere nordlig retning vestfor Fre(lrikshaab og Otlersborg samt lige østfor gaarden Gj(3ll(?‘l’ll(Z og gaarden Sønsteli i Faaberg herred over Nordre .Mesna til det lille tjern mellem denne sjø og A)Iskaaken. Efter at have gjennemskaaret tjernet og den østre del af sidst- nævnte sjø gaar grændselinjen i nordøstlig retning til straks øst- for gaarden .4jÎskaaklien i Faaberg hei-red, hvor den stikker i nordvest til midt i Stykkemyren og herfra i nordøst til toppen af haugen sydøst for Store Kvern(lalen sæter samt videre noget mere nordlig til Stnraaaens udløb af Mæl.s;jø. Fra denne sjø gaar derpaa grændsen i nordøst til toppen af .?l[adjarhangen, hvor grændsen mod Øier begynder. Grændsen mellem Ringsaker og Øier her-reder — ogsaa grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder paa Reset paa Madfarhangen, stikker derfra i nordøst i ret linje over .—lasta- Bll’(’7l straks søndenfor det sted, hvor den optager Skolleeli;en, og gaar til Røset paa Ranhangen, hvor grændsen mod Stor-Elvedalen begynder. Grændsen mellem Stor-Elee1lalen og Øier — tillige grændse mellem Hedemarkens og Kristians amter — begynder ved røset paa Rauhaugen, gaar derfra tæt vestenfor Ny-Skollas(eter over Skvaldraelven, tæt østenfor Øvre Lyng(jern og videre i ret linje,