Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/307

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

296 HEDEMARKENS AMT. avl, mens man af telemarkskvæg har ikke saa lidet materiale at bygge paa. Telemarkskvæget synes efter dette at skulle blive det raa- dende i amtets søndre del, eller paa Hedemarken og i Odalen og Solør. Omvendt synes, som senere omtalt, det stedegne østerdals- kvæg at skulle blive det raadende i Nordre Østerdalen. I Søndre Østerdalen forekommer ved siden af hverandre baade det sted- egne østerdalskvæg og telemarkskvæget. I S(mdre Østerdalen er der saaledes ikke kommet nogen be- stemt plan i kvægforædlingsarbeidet. Der har gjennem længere tid været indført adskilligt telemarkskvæg til disse bygder, saa der forekommer mange blandingsdyr saavelsom endel rene telemarks- dyr; men der er ogsaa ikke saa faa gode dyr af østerdalskvæg. Der er ogsaa her tendens til mer og mer at samle sig om byg- dernes eget kvægslag. I Elverum er der saaledes gode dyr baade af telemarks— og stedegen race, uden at der er noget tegn til sammenslutning. I Stor-Elvedalen og Aamot er ogsaa telemarkskvæg ved siden af det stedegne. I Trys.s“il viser udstillingerne et broget skue. Der findes flere gode melkere, men der er ingen ensartethed og ofte daar1ig bygning. Ved de sidste kvægudstillinger i Nordre Østerdalen har det eiendommelige ensfarvede østerdalsfæ været i afgjort majoritet, og dette viser, at kvæg af denne type forefindes i tilstrækkeligt antal til derpaa at bygge den fremtidige avl. Nye kvægavlsforeninger dannes stadig i Nordre Østerdalen, og tilslutningen tiltager. Statsudstillingen paa Tønset fastslaar dalens eget kvægslag som grundlag for forædlingen. I Rendalsbygderne arbeider nogle med telemarksracen, medens andre holder paa østerdalskvæget; kvæget mangler ensartethed. Antallet af kjør over 2 aar var i 1890 og i 1900: 189O. 1900. Hedemarken . . . 2l 455 20 172 Vinger og Odalen . . . 7 3l1 6 815 Solør ..... . 8 221 8 lO4 Søndre Østerdalen . . 8 609 8 29l Nordre Østerdalen . . 11 785 1l 949 Amtets bygder .... 57 381 55 331 Gjennemsnitsudbyttet af melk pr. ko udgjorde i: