Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/303

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

292 HEDEMARKENS AMT. Den gjennemsnitlige værdi pr. stykke kvæg i aarene 1890— 1900 angives saaledes i amtet.— W W L W t Wt t —;— —. . . — . I V Hesten ] Oksen Kjøn F,§I:;˧. . Kalve. ’v1gål:e S x§’åîËe V 4Kr.Ad 1Ë Ï“x.J W—xx xx. m. V xx. —“iÎ 189O. . . 330.s 118.9. 99.a 5Ö.c * 14.a [ 11.v 9.s W 76.ɔ 190O ..... 420.; I 1O9.2 94.e ö2.0 14.v 12.:s . 9.s I 93.s Den gjennemsnitlige værdi pr. 19OO angives saaledes i “fog(lerierne stykke kvæg i aarene l890— Y e n m— — ỲHCÖC’mfiPk9U—S x(3g§g11?g: s0l0P“ ØsærId(g:n. . øs§)gd(g:;n. — —-æ 1890. 1900. i 1890. 1900. H—-—“] i —-—j-—-Ýỳ-Þ l 1s9o. 1900. I 1890. ä 1900. I 1s9o. 19oo. 1 L I Kr. K—I. “ Kr. Kr. Kr. I Kr. = Hr. i m. I Ex. Kr. ] Heste . .:3vÖ.041—1.ɔ.3s1.:—4Öo.c.:318.ɔI44o.c 331.a 460.o&2I7.s‘3Ö8.s o1(scP . . Ï1:33.=c+128.c s6.x;1o2.ɔ— 9l.sWI04.oÊ 9s.= 1oe.c„ 91.c 98.x xjøP . . . 121.0i121.4 små amt må sat 1o6.cf så.ɔ; 82.s 8I.s U11g11x1111; . . t 68.ai 62.sl 52.:W ÖV.W —12.c. 46.c 48.1] 4s.c’ Ö1.c 48.ɔ KaIve . . . i l9.0i l6.o 7.s— l6.1 lI.o 15.4 14.4. 18.2— l3.s 9.1 Vc1(sx1cm111—. V 12.s l2.—x 9.1 11.a 11.11 12.a 12.:.ï 1s.ɔI 12.s l2.a Voksne gjester 9.1’ lI.o 8.Ö 9.o1 7.o 9.2 10.9’ I0.0 IO.1 10.1 VokSne SVin. 8O.o. 88.c 66.s 97—:;1 82.ä 102,o 69.:x I00.o? 60.o 70.0 Væ)—(]ien a.f hus-dyren() i Hedemarkens amt kan, naar hensyn tages til ungdy1—enes mindre gjennemsnitlige værdi, sættes saaledes 189O. l900. Heste . 4 190 197 5 608 OOO Storfæ ti 410 497 5 832 OOO Faar . 847 72O 585 OOO Gjeter l35 456 96 OOO Svin . 943 645 1978 OOO Rensdyr . 242 737 l0 OOO l2 Tro 252 l4 109 OOO Værdien af husdyrene skulde efter dette være steget. Det sees af tabellen pag. 293, at hesteholdet er fortrinsvis stort i Hedemarken og mindst i skogbygderne. Den vigtige rolle, som fædriften spilleri Nordre Østerdalen, kommer frem i tallene derved, at der i dette fogderi er 1123 stk. storfæ pr. l00O individer, medens der i skogbygderne kun