Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F‘ZEDR1F’1’. 291 Den stærke aftagen af rensdyrene i dette amt har vistnok sin grund deri, at de finner, som kom ind over Nordre Øster- -dalen og uberettiget beitede der i fjeldene, nu omsider er for- drevne, saa at der er ikke flere end de tamme rensdyr, som fin- nerne omkring Fæmunden har. Tallene viser, at husdyrholdet i Hedemarkens amt fra tæl- lingen i 1891 til sidste tælling er aftaget med ialt 3O 722 dyr. Hestene er forøget med 2 2l4 og svine11e med 8896, ialt I1 11O dyr. Aftaget er storfæ med 2 O70, faar med 256l9, gjeter med 4016. For svinenes vedkommende bør det bemærkes, at stigningen maaske kun er tilsyneladende eller ialfald for stor, eftersom tæl- lingen i 189l fandt sted den 31te december eller efter jul, medens der i 1900 taltes den 3dje december eller før jul, og som be- kjendt er det almindelig skik at slagte en gris før jul paa de større gaarde Omgjøres husdyrene til saakaldte beregnede kjør (l ’ko: Ve hest = 6 faar eller gjeter = 2 Svin: 4 ren) faaes for fogderierne og amtet: Husdyrhold i beregnede kjør i 19OO Hedemarken .... 5O 03O 39.00 pct. Vinger og Odalen . 17166 13.39 —- Solør .... 19315 15.06 — Søndre Østerdalen . . 17724 l3.82 — Nordre Østerdalen . . 23 593 l8.4O — Byerne . . 426 O.—33 — I amtet ..... 128254 100.00 pct. Husdyrholdet i l891 ledes aftaget med 665. Værdien af alle disse 1891 opgivet til følgende i beregnede kjør var l28 919 og er saa- husdyr er i den officielle Statistik i aaret værdier:

i r N le Ve l i „„—M W—nnd I i N v— —. l C c1 N 1 1 þ1—«1—Ð111äP1xC11— ó3§’f.f11f””* ä01C—P— Þc182;’131..lZ11. j .;;.;c.;’x3ɔå§;11. nnd lun n W Kr. Kr. Kr. Ï Kr. Kr. Rene 2 o66 osv 608 415 V mi 220 i aas oÖ3 W må Sæm 2 892 osv vis 23v 18461O V 1 soo 214Ë1102 Öð6 Far J 2v2 986 12O T—lå 149 828 V 132 80ö Ë 170 9oo Gjeter l 14 241 4 see 2O 224 W 62 980 l sa 572 sv111 x 54ö Ö2o 14=3 mo 1m 32o l B—) s2o 18 4—)0 Rfifi5di1:; V når — j 21:3; af 24å:3l2