Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 269 a Hamar avles af gartnere omtrent 2OO OO0 stk. kaal, og dbrugere rundt byen dyrkes ikke ubetydelig kaal til salg, n vinteren kjøbes der dog hvert aar endel fra Danmark. .ne— kaal forbruges ikke i distriktet, men forsendes til Trondhjem osv. — F grønsager dyrkes i Ringsaker: persille, selleri næsten ikke, salat, gulerødder, græskar, agurker, kaal, kaalrødder, næper alig, ræddiker, sukkererter, bønner ubetydelig. ta høitliggende steder tilraades at saa persille og gulerødder tinaker om høsten, hvorved man vinder omtrent 2—3 uger korte sommer. — E havevækster ser man paa husmandspladsene af og til en Seng med løg og en med gulerødder og muligens nogle mter. m ønskeligheden og gavnligheden af, at folk lærer sig til ge mere frugt og gi-ønsager i husholdningen, er der ingen Det landlige kosthold er ikke alene tarveligt, men ogsaa i grad eusformigt. Kogekunsten gaar mange steder ikke end til at stege flesk og koge grød, poteter og kaffe. Det mest almindelige Forbedringer i det landlige kosthold 1dstel synes i høi grad paakrævede. Hos landbefolk- synes ogsaa at være trang hertil, idet flere og flere ɔrugere lader sine døtre lære husholdning. Den bedste , hvorpaa 1andbefolkningen kan forbedre sit kosthold og 1dstel, vil være anvendelse af grønsager og tildels frugt i tdningen; derved vilde der blive større afveksling og sundere -ld; ellers vil økonomien stille sig iveien. Frugt og “ger passer sammen med de sædvanlige fødemidler og til jød og Salt flesk, som man er henvist til i mange bygden vilde ikke behøve at kjøbe koStbarere varer fra byen for at sstille trangen til et bedre madstel. )og er det vanskeligt at foretage forandringer i levemaaden ud landet; den er betinget af tilgangen af levnetsmidler, og

1gen viser, at kjøkkenet er saare konservativt.

(jøkkenhavedyrkningen bør ofres særlig opmærksomhed. det er ulige vanskeligere at faa folk til at stelle en enhave ordentlig end til at dyrke frugttræer. Saadanne ?s a1mindelig, men med kjøkkenhavedyrkningen gaar det t. Naar man undtager de steder, hvor folk driver havevækster i1g, nær byerne, er det ikke rart bevendt med kjøkkenhave- 1ingen. Om høsten staar ræddiker og salat i frø, blomkaalen spriker blaaviolette grene til alle verdens hjørner, bønner og erter og raadner ned osv. Folk forstaar ikke, hvad de skal