Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

268 HEI)EMARKENS AMT. HuVe(Iy1“k11ing har ikke meget stor betydning for amtets økonomi. Man av1er ikke overalt grønsager til eget brug selv i strøg, der er bedst skikket for dyrkningen; det er forholdsvis faa, der afsætter Saa store partier, at det er af nogen betydning for gaardens drift. Havebrug kan vistnok drives med fordel flere steder over Hedemarken. De stigende priser paa havebrugsprodukter, væsentlig som følge af det større marked i Kristiania, opfordrer til at skjænke denne binæring en noget større opmærksomhed. Ved tællingen i l90O angaves arealet af haver i Hede- markens amt saaledes: Haven De1—af kjnkkenhave1—. AP. A1—. Hedemarken . . . 35 356 4 25O Vinger og Odalen . 8 7OO l 52O Solør ..... 8 887 965 Søndre Østerdalen . 5 161 1 217 Nordre Østerdalen . 88l 324 Amtet ..... 58 985 H 276 Da indtægten af en almindelig kjøkkenhave ikke godt kan sættes lavere end kr. 10.00 pr. ar., skulde indtægten af kjøkken- haverne i Hedemarkens amt være noget over kr. 80000.oo. Havedyrkningen er vistnok af størst vigtighed i Vang herred, særlig omkring Han1ar. Den har hidindtil været drevet mest af særegne gartnere, men i den senere tid er der ort nogle anlæg ogsaa paa de større gaarde, men i det hele taget har havedyrkningen ligget nede paa Hedemarken Forbruget i husholdningerne er i det hele taget ikke stort af grønsager. Det er mest kaalrabi, gulerod, persille, lidt salat, ræddiker, karse, hvortil kommer erter og bønner, undtagelses- vis asparges. I Søndre og Nordre Odalen dyrkes endm1 endel havevækster. I Vinger og Eidskogen er denne dyrkning høist ubetydelig; i Eidskogen er egentlige grønsager næsten slet ikke anvendt i hus- holdningen. 0pigjennem Solør er der vistnok paa mange steder en liden kjøkkenhave. I Østerdalsbygderne er havedyrkningen overalt ubetydelig og indskrænker sig mest til gulerødder, næper og kaalrabi, dog er der en plante, af hvilken der næsten overalt vokser nogle stilke, selv paa husmandspladsene, og det er rabarbera, hvilken delvis synes at betragtes som en prydvækst, og denne findes helt op til Fæn1unden.