Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

„JORDBRUG. 26? er, bøtter og dunke til Hedemarken, Hamar og Kristiania. ælges for 1O—12 øre pr. liter. Blaabær er der ofte overstrømmende mængder af, og naar n paa denne bærsort er høi, lønner det sig at p1ukke den. Vilde bringebær vokser opigjennem Østerdalen i ret store 2der. Om bærene i Tryssil herred skriver .“l. C. Smith i 1784: «Af Bær have vi følgende: Trold-Bær. Mjøl-Bær, Krække- Hønse-Bær, Jord-Bær, Multe-Bær, her kaldet: Myr-Bær, He-Bær, Teje-Bær, Ti-ane-Bær, Blaa-Bær, Skind-Tryter, Tytte- Rogn-Bær og Hægge-Bær findes hver paa sit Slags Træe-Art. Af Jord-Bær findes ikke den 0verflødighed, som i de lavere i 0plandene; de komme heller ikke førend i Augusti Maa- -il Modenhed. Af Tytte-Bær have vi vel flere, dog heller ikke af dem saa e, som paa andre Steder, og ofte komme de ikke til den Modenhed. 3ringe-Bær fattes ikke, skjøndt disse heller ikke altid ret modnes. N‘1ulte-Bær og Blaa-Bær kan man egentlig kalde de Bær, som Sognet sees i MæIlg(le; men Multerne tage som oftest Skade 1lden, fornemmelig de, som voxe paa de store og vidt ud- te Myre, hvor Natte-Frosten indfinder Sig i Augusti, ja ikke ?1l i Juli Maaned. Blaa-Bæren taaler vel heller ingen Kulde; da den største Mængde af dem voxer paa de skovbegroede e og under Fjeldene, hvor Høst-Frosten ikke saa hastig 1er, som paa de lave Myre og i Aadalene, saa lide disse ikke saa megen Skade af Kulden.» Der er lidet kjendskab til, hvorledes briugebær, tyttel)ær, ær og nyper skal opbevares Blaabærene maa tages ei tidligste stadium af modenhed og i ilstand. Pakningen kan ske i smaa billige kurve, flettet af i, 4O cm. lange, lå cm. brede og 14 cm. høie; de holder ca. 3î;ff2 Paa bunden af kurven lægges papir„ laaget er ikke andet et stykke indpakningspapir og over dette et tommetykt lag ,eblade; over bregnebladene snøres hyssing for at holde pak- n sammen. Af nye bærplukkere er der i det sidste aar spredt en hel del ing i lan(let, og man er vel tilfreds med apparatet. Bær-

eren bør være forsynet med haandtag og sæk; maaske

r det nødvendigt for bærplukkerne at have forskjellige appa- n1ed forskjellige Størrelser af aabning-erne mellem tinderne de forskjellige Sorter bær, der indsamles, samt eftersom 1e si det ene aar er større eller mindre end i det andet, eller bruger en plukker, hvor aabningernes størrelse efter behovet reguleres. —