Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 64 HEnEMAm(HNS .mT. at de ryster frugten af træet eller benytter stænger og slaar frugten af, hvorved frugten faar slemme stød, saa den raadner og vanskelig kan opbevares om vinteren. Efter indhøstningen lægges frugten i store hauge, og da enkelte Sorter begynder at raadne før andre, skjæmmer de ogsaa de øvrige ud. Frugten bør helst plukkes af, og sted undgaaes; den bør lægges ganske spredt i et rum, hvor den ikke fryser, men hvor der heller ikke er for varmt. Naar frugten er tør, lægges den ned for vinteren, enten omviklet i papir eller i tør torvmuld. Atter en vane hos frugtdyrkerne paa Hedemarken er, at de samtidig brin- ger sin frugt, den sildige saavelsom den tidlige, paaWmarkedet tidlig om høsten og faar derved lavere pris, end om de sorterede sin vare og først længere hen paa vinteren bragte den finere vinterfrugt i handelen. Man vil ikke have beSvær med opbevaringen og vil ikke resikere, at varen kan blive bedærvet. Naar frugt-en paa Hede- marken bringes af sælgerne samtidig og tidlig paa høsten til mindre byer, f. eks. Hamar, bliver i større frugtaar markedet overfyldt, og prisen trykkes ned til det mindst mulige. Regnskabet for en gammel, men ingenlunde velstelt have, paa 21j2 maal (nøiagtig 2.55 tiarÎ) stiller sig saaledes: Indtægter-. 1899. 1900. 19o1. Kr. Kr. Kr. ‘ZEbler . . . 261.16 119.52 59.81 Pærer ]2.6() 41.19 36.63 Kirsebær . . 20.135 36.24 17.49 More1ler . . . 45.9u 104.9O 61.26 Stikkelsbær . . 38.3O 68.05 1l7.33 Ribs . . . . . 23.7O 37.437 —l0.18 Stikkelsbærbuske . . 45.00 20.00 — Plommer . . . . — 4.00 — Eget brug . . . 30.00 30.00 30.00 Sum ...... 477.31 461.57 362.7() I disse tre aar har haven ikke forvoldt nogen udgift uden for omkostningerne til frugtens og bærenes høstning samt til gjodsel. (—’1lg(fle1“ne til frugt— og bærplukning samt gjO(lS(§l sættes til 50 kr. pr. maal eller tilsammen 125 kr. Nettoin(ltægten af den 2’x“‘—Z maal store have bliver efter dette: i 1899 .... . . Kr. 352.31 — l900 . . » 336.ö7 — l90] . » 237.7O