Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORnBnCG. 263 overmaade stor forskjel i udbyttet a-f jordbærdyrkningen, eftersom sengene er behandlet Om den betydning, frugtavlen kan faa for Hedemarken fog- deri, er meningerne delte. Det er sagt, at man bør indskrænke sig til en liden have med nogle frugttræer, thi frugtavlen er en for usikker kultur, til at man bør bygge en del af sin økonomi paa den. Det er kun et og andet aar, at den giver godt udbytte; i de allerfleste aar slaar den mere eller mindre feil. At dyrke frugttræer i nogen større udstrækning udover flade, fine marker, hvor andre planter med stor fordel og lethed kan dyrkes, bliver derfor en meget tvilsom forretning. Mere tro har nogle paa en udvidet dyrkning af de alminde- lige havebær, rips, stikkelsbær, solbær, bringebær og jordbær, skjønt disse planter har mange fiender. Andre mener, at dyrkningen af frugttræer og bærbuske kan afgive et ligesaa sikkert økonomisk grundlag. som de forskjellige landbrugsplanter,“men vilkaaret maa være: et godt stel; aarsagen til, at frugtavlen ikke giver større.udbytte, er den, at stel1et ikke er godt, og at de frugttræer, som dyrkes, ikke altid er valgte med tilbørligt hensyn til klimat og jordbund, idet erfaringerne er mangelfulde. For at blive lønnende og nogenlunde aarsikker kræver frugt- og havedyrkningen paapasselighed. Der maa dyrkes frugt, der passer for jordbund og klimat, og der maa vælges enkelte sorter, som man lærer at behandle paa den rette maa-de, og hvis Særegenheder og krav man kjender til bunds. Af hensyn til aarsikkerheden bør man dog ikke ind- skrænke sig til for faa, da enhver kultur fra tid til anden rammes af naar trods al omh“u. De skadelige insekter og soppe maa derhos bekjæmpes ved de midler, hvis virkning man kjender. Der er i regelen taget for lidet hensyn til, at der maa ar- beides med sorter, der passer for jordbund og klin1at. Undtagelsesvis har hele bygder kastet sig over sorter, som de har fundet lønnende, men oftest har man kritikløst plantet, hvad gartnerne har sendt. Nu dyrkes der formange kjælne Sorter som ved forskjellige slags Sygelighed ofte giver anledning til megen ærgrelse, men liden indtægt. For Hedemarken antages følgende æb1esorter tjen1ige: graven- stener, sæfstaholm, aakerø samt en lokal varietet af rød astra- kan, der kaldes hanstensæble. Men man mangler de paalidelige resultater, som længere forsøg giver. Det er gammel vane hos frugt(lyrkerne paa Hedemarken,