Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/272

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 26I udbytte af 72 OO0 kr. I daarlige aar skulde udbyttet kunne gaa ned til det halve og i gode aar stige til det dobbe1te. Kommer hertil udbyttet af alle bærbuskene, rips, stikkels- bær, bringebær o. s. v., saa kommer vel udbyttet af frugtavl i amtet op imod 100 000 kr. brutto. Til belysning af, hvad frugttræer gjennemsnitlig bærer, store og smaa bærbuske ikke medregnet, hidsættes: I Ullensvang herred i Hardanger, hvilket herred har ud- mærkede betingelser for frugtavl, høstedes der efter sognepræst O. Olafsen i 1897: 148O0 hl. æbler, 2980 » pærer, “ 14O0 “» moreller og kirsebær, 824 » plommer. Ti1s. 2O OO4 hl. Værdien af denne høst sætter han til 200 OO0 kr., heri tillagt frugthandlernes fortjeneste I Ullensvang er der efter den foreløbige tælling i 19O0 97 633 stykker frugtræer, og den gjennemsnitlige avl pr. træ bliver da lidt over 2O liter frugt. 1 hl. æbler veier 51 til 52 kg. og 1 hl. pærer 65 kg., eller 1 hl. frugt i Ullensvang kan sættes til 54 kg., 20 liter veier følgelig 1O.8 kg. Efter dette, 1O.8 kg. pr. træ i Ul1ensvang, turde den skjønsmæs- sige opgave, 6 kg. pr. træ i Hedemarken, være brugelig; thi for det første var aaret 1897, i hvilket aar tallene i Ullensvang er samle(1e, et godt frugtaar, og dernæst bærer vel træerne bedre i Ullensvang end paa Hedemarken; dernæst er mange træer paa Hedemarken unge. Kun en mindre del af amtet er skikket for frugtav1. De frugttræer, som dyrkes i Hedemarken fogderi er: æbler, pærer næsten ikke, p1o1nmer kun paa faa steder og da helst som espalietræer, more1ler og kirsebær; af buskvækster: stikke1sbær, rips og solbær; af andre vækster: havejordbær og havebringebær. 0verhovedet er, naar bærbuskene ikke medtages, æbler og kirsebær de frugttræer, som egner sig til dyrkning paa Hede- 1narken, og frugtav1en i dette fogderi er ikke helt ubetydelig. Der er ca. 10 til 12 0O0 træer i Ringsaker, Nes, Vang“og Stange, 5000 i Furnes og mellem 2 og 3000 i Løiten og Romedal. I Vinger og Odalen dyrkes endel æbler og lidt kirsebær. I Eid- skogen modnes æblerne kun Som undtage1se, pærer og plommer lader sig ikke dyrke der. Dog er der omkring 2 OO0 træer i hvert herred i Vinger og 0da1en. 0pigjennem Solør er det kun æb1er, som dyrkes af de egentlige frugttræer; de mere haardføre Sorter af C