Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 255 førend den stærke stigning i arbeidspriser kom i begyndelsen af 70—aarene. Nyere former af hesteriver, slaa— og meiemaskiner, radsaamaskiner, damptræskeværk o. s. v. fik udbredelse. De in- denlandske maskinværksteder udvidede sin virksomhed, og nye kom til, i Hedemarkens amt Aadals brug. De forskjellige red- skaber og maskiner frembødes i flere former og snart sagt i uoverskuelig mængde og nuancer. I slutningen af 70—aarene og de paafølgende lO aar blev der derimod nogen stands i mængden af former. De redskaber og maskiner, der laa tilbage i konkurrencen, forsvandt efterhaanden af markedet. Det mindre gode blev delvis udmønstret, medens man beholdt det, som passede for vore forhold. Foruden fa- brikerne begyndte endel mindre haandværkere at tilvirke ploge efter udenlandske modeller og tildels ogsaa harve. De norske maskinværksteder tilvirkede de fleste af de i denne tid benyttede redskaber og maskiner ligesaa gode som de indførte udenlandske Den stigende arbeidsløn øgede kravet paa nye maskiner, og hidindtil lidet kjendte maskiner og redskaber kom i handelen, og de gamle fik nye og forbedrede former. Antallet af saamaskiner og slaamaskiner i amtet var i 1890 og i 1900: Saamaskiner. Slaamask1ner. 1s90. 19oo. 189O. 1900. Hedemarken . . . 236 715 665 1408 Vinger og Odalen . l2 74 l44 451 Solør ..... 24 78 75 593 Søndre Østerdalen . 37 67 90 338 Nordre Østerdalen . 6 47 7O 591 AI11t6t8 bygc1cx. . 31å 981 1044 aare UdyrIIet, men dy1“IIba1“ j01“d. I følgende herreder er are- alet af dyrkbar, men udyrket jord skjønsmæssig angivet af herredsstyrelsen saaledes: Areal af udyr-ket 1—c1. fful. Nordre Odalen . . 2 50O Brandval . . . . 6 0O0 Vaaler .... . 7 6O0 Stor-Elvedalen . . 5 0O0 Ytre Renda1en ........... 7 500 Derhos har følgende herreder besvaret med «ja» spørgsmaa- let, om der er megen jord, som med fordel lader sig dyrke: