Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

252 I—IEDEMARKENS AMT. til potetavl, desto fastere og stivelserigere poteter faar man, og desto bedre staar de sig mod sygdommen. Der er stor forskjel paa— de forskjellige potetsorters mod- tagelighed for sygdommen, og helst bør dyrkes saadanne sorter, som har vist mest modstandskraft. Magnum bonum er bleven en yndet sort. Den trænger imidlertid noksaa lang tid til sin modning, og kan derfor ikke med fordel benyttes i visse egne. Paa Hedemarken skal dens foldrighed være aftaget; den der brugelige «hedemarkspotet» er meget foldrigere, men ogsaa mere modtagelig for sygdommen. I 1895 kastede potetsoppen sig over agrene allerede i august, saa at de blev sorte paa den tid, da poteterne skulde begynde sin bedste vækst. Paa nogle gaarde fandt man, at det ikke løn- nede sig at tage dem op. Flere havde begyndt at dyrke magnum bonum, men den gav ikke det udbytte pr. maal som den gamle hedemarkspotet, skjønt den var meget aarsikker. Erfaring synes at vise, at en potet, der dyrkes aar efter aar i samme egn, aftager i foldrighed og modstandsevne Forsøge- dyrkning med nye potetsorter blev anstillet, da de gamle Sorter slog feil som følge af sygdom, og magnum bøn-Hm viste sig mindre holdbar end tidligere Sygdommen optraadte i 1895 saa vold- somt, at man ønskede at skaffe nye Sorter straks ved at tage hjem saadanne, der ved forsøgsdyrkning i udlandet havde vist sig at være gode og holdbare. Paa den maade fik man ved landbrugsdirektørens foranstaltning i sin tid sorten magnum bom1m, der har været i det mindste mange distrikter til overordentlig nytte Forsøgene gav disse resultater: l Gjennemsnit af —L aars forsøg. Sorternes navn r: r g g ff N Avling Indhold af l pr. ar. stiv-else.

 e ve ve W W1(C. W   P;.J  

Richters Imperator . P 221.c i 14.ɔ Jnvel .......; 231,s 14.s Professor dr. ll11iiercker . = 204.ɔ ǫ 14.1 Magnum bonum . . . — p 194.v Z 14.a Hedemarkspotet ........... i 222.0, 14.—: Tages gjennemsnitsresultatet af avlingerne i de 4 aar, bliver ra1;gordningen saadan: Juvel, hedemarkspotet, Richters impe- rator, Prof. dr. Mäercker og magnum bonum. Forsøgct-s formaal har været at skaffe en potetsort, som