Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, lNDDELING OG GR.‘ENDSER. 15 Tønset herred — .......... 16 hvoraf Tønset hovedsogn . . 12 Tyldalen sogn ..... . 4 Tolgen herred ..... . 32 hvoraf Tolgen hovedsogn . . . 8 0s sogn . . — .... . l6 Vingelen sogn . . S Kvikne herred ..... . 12 hvoraf Kvikne hovedsogn. . . 8 Inset sogn ..... . 4 Grændsen Mod øst grændser Hedemarkens amt paa en lang Strækning til Sverige, og denne grændse er bestemt ved traktat angaaende grændserne mellem kongerigerne Norge og Sverige undertegnet i Strømstad 2lde september og 2den Oktober l751 og ratificeret saavel af kongen af Danmark og Norge som af kongen af Sverige den 7de og 18de Oktober samme aar. De herreder, som mod øst støder til Sverige, er Eidskoge11, Vinger, Brandval, Grue, Hof, Aasnes, Vaaler, hvilke herreder grændser mod Vermland, Tryssil grændser paa en Strækning mod syd til Vermland og forøvrigt mod øst til Dalarne, Øvre Ren- dalen og Tolgen støder ligeledes til Dalarne, dog den nordligste del af Tolgen omkring indsjøen Røgen til Herjedalen. Den del af grændsetraktaten af 1751, som handler om grændsen mellem Hedemarkens amt og Sverige, hidsættes med tilføielser om de norske herreder, som den gjæ1der: «Derfra følges (paa Hølands grændse) Longebekken, som paa Norsk kaldes Longe-Gobben, til det Svenske Fjerebeks-Kiern, saa efter bemelte Bek til Rødvandet, og igiennem samme Siøe til Strøe-„Kiernet; Hornsiøen, Krogvandet eller Lange Gropen, Green- siøen, Fieldboe Siøen, Fieldboe Dølperne, Hornsiøen, begge Lind- broe Vandene (her begynder Eidskog grændse), en liden Siøe paa Svensk Taaken paa norsk Hyne-Kiernet kaldet, efter sammes Bek til Fiskwandet, hvorudi er en Holm, kaldet Grener-Holm. Saa igiennem Grener-For-s til Krokfors og saa til Holmen i store Tan-Siøen kaldet paa Norsk Røse-Holmen. Saa igiennem samme Siøe til Ruds— eller Leer-Vigen, derfra linea recta til det Svenske Merke Rødehald, siden efter den gamle Skiegaards Tomt til Bu- vands— eller Højsetters Elv, og videre igiennem samme Elv i Syder til den Sted, hvor Gaarden Hougens optagne Ager og Eng i saadan Strekning endes. Derfra gaar Linien directe til den Norske Punct imellem begge Kneggebergs-Holmenei Helge-Siøen,