Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 227 Nordre Østerdalen j’ogderi har paa samme maade 711 gaards- nummere, hvilke ved udgangen af 189O var delt i 1958 jordbrug, saaledes: Brugets skyld. Antal Procent af Skyldmark. brug. brugene Indtil O.50 . . 469 23.95 O.51— l.OO . . 305 l5.58 1.01— 3.00 . 681 34.78 3.01 5.00 . 286 14.61 5.01 10.00 . 166 8.48 10.01 20.0() . 42 2.15 20.01 50.00 . 6 0.3O 50.01 100.00 . 3 0.15 over 100 skyldmark har intet brug i Nordre Østerdalen. Det hele Hedemarkens amt har tilsammen 3597 gaards- nummere, hvilke ved udgangen af 189O var delt i 1O 244 jord- brug, saaledes: Brup:ets skyld. Antal Procent af Sky1dmark. brug. brugene Indtil O.5O . 2678 26.14 0.51—— l.OO . 1 542 15.oÖ 1.01 3.00 . 2 702 26.38 3.01 5.00 . 1074 10.48 5.01 10.00 . 105O 1O.25 10.01 20.00 . 675 6.59 20.01— 50.00 . 457 4.46 50.01 100.00 . 57 0.56 over 100.00 . 9 0.09 I —ffget var jordbrugene i 1890 efter den officielle Statistik fordelt saaledes: Brugets sky1d. Sky1dmark. Indtil 0.50 0.51 1.01— 3.01 5.01 10.01 20.01 50.01 l.OO 3.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 over 100.o0 Antal brun 27 549 20 524 5O 956 21 692 16 954 6 441 2 023 184 32 Procent af brugene 18.823 l4.023 34.817 14.821 l 1.584 4.401 l.382 0.127 0.0“22