Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

226 HB1)E1æ1ABKENs AMT. Vinger og ()(lalen —fogd(1)—i har paa samme maade 302 gaards- nummere, hvilke ved udgangen af 189O var delt i 1632 jordbrug De fordeles efter sin matrikulskyld saaledes: Br11get-u skyld Antal Pr0(—cnt af ɔ Sky1dmark. h1—ug. bringe-ue. Indtil O.5() 320 19.61 0.51 1.00 223 13.67 1.01 3.00 456 27.94 3.01 5.00 227 13.91 5.01 10.00 229 14.03 10.01 20.00 123 7.54 20.01 50.00 42 2.57 50.01 100.00 9 0.55 over 100.00 ........ 3 O.18 Solør jbgd()r-i har paa samme maade 492 gaardsnummere der ved udgangen af l890 var delt i 1850 jordbrug. Disse fordeles efter sin matrikulskyld saa“ledes: BI”IlR(’Ifl skyld. Antal Pf0(’(2Df af Sky1d1nark. br11g. brugene Indtil 0.Ö0 538 29.08 O.5l 1.00 285 15.4l 1.01 3.00 443 23.95 3.01 5.00 204 l1.03 5.()1 10.00 223 12.05 10.01 20.00 101 5.46 20.01 50.00 42 2.27 50.01 100.00 11 O.59 over 100.00 3 O.1(i S(mdre ()st(“rdalBn fogder-i har paa samme maade 424 gaards nummere, hvilke ved udgangen af 1890 var delti l739 jordbrug saaledes: Bruget4—I Hky1(l. Skyldmark. Indtil O.50 O.5l 1.01 3.01 5.01 1().01 2().O1 50.01 l.00 3.00 5.00 l0.00 21)„0O 50.00 1()0.00 Antal brup(. ö5—l 278 433 116 l()1i 78 67 7 Procent af brug1—n(— 37 .62 15.99 24.9O 6.67 (i.09 4.48 3.85 O.—lo over lO() skyIdmark har intet brug i Sendre Østerdalen