Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

218 HEnEnAm(ENs AMT. sten, men som oftest er den der fuld af en masse sten, saa den er tung at rydde. Egentlig ler, som underlag, er sjelden. deri- mod er kvabb temmelig udbredt, og den giver kun middels jordsmon. Dette jordsmon i forbindelse med en større høide over havet gjør Østerdalen mindre skikket til kornavl, og i større høider over havet ophører den ganske og indskrænkes mere og mere. Jordsmonnet er i høiderne paa land af sandsten og sparagmit i det hele karrigt, saaledes omkring Fæmunden. Større pletter af dyrkbart jordsmon er der ikke i disse golde trakter, undtagen hvor en eller anden aa ved sin munding i sjøen har afsat sand og har dannet jordsmon for nogle faa gaarde eller gaardgrupper; her i denne høide er det kun i enkelte somre, at korn kan modnes, i gjennen1snit hvert tredje aar; gaardene Fæmundsenden og Nordviken ligger paa de store sandsletter ved sjøens syd— og nordende. Kvægavlen er den vigtigste llæI’l11gSklld(3, og for at bøde paa den utilstrækkelige fodermængde paa hjemmeslaatterne tager man sin tilflugt til den saakaldte raskefodring, en fodrings- 1naade, som er forbunden med megen møie. I udmarkerne vader saavel mænd som kvinder hele dagen i vand til over knæet for milevidt fra sit hjem at slaa og samle den tarvelige star— og græsvækSt paa myrer og omkring sumper; dette hø bliver derpaa i tørret tilstand indbragt i smaalader for om vinteren paa sneføre at blive ført hjem fra steder, hvor kjøreredskaber ikke kan bruges om sommeren. I dele af Lil-le-Elvedalen. Tolgen, Tønset og Kvikne optræder over store strækninger skifere, der giver godt græsland, og dette er vel grunden til, at disse herreder, skjønt liggende høiere oppe, dog i det hele viser lige store arealer af ager og eng som Ren- dalen, Stor-Elvedalen og Aamot. Skogarealerne aftager i disse høiere liggende herreder, medens engen tiltager, beregnet i pro- center af arealet. Saaledes har de høit eller øverst liggende herreder: Tønset . . . . 2.1 pct. eng Lille-Elvedalen . . 1.2 » — ’I’olgen —. . . . O.9 » — Kvikne .......... 0.8 » —“ medens de lavere liggende har følgende proeenter: Rendalen . . . O.4 pct. eng Stor-Elvedalen . . O.li » W— Aan1ot . . . . O.7 » — Tryssil . . . O.6 » —- Elverum . . 1.3 » —-