Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

21O HEDEMARKENS A1u‘r. Fra 29de januar, som er gjennemsnitsdatoen for islægningen af hele sjøen i de aar, den har været helt isla-gt, til 22de apri1, som er gjennemsnitsdatoen for isløsningen i de samme aar, er 83 dage, hvilket er 23 dage mere end den gjennemsnitlige islæg- ningstid i de 37 aar. . cStor-sjøen i Odalen er 46.5 km.2 og ligger 13O m. o. h. Sjøen er, som før omtalt, grund. Islægning paa Storsjøen har i aarene 1894—98 skeet fra 9de til 25 november, og sjøen gaar op mellem 28de april og l0de mai. De norma1e tidspunkter for islægning og isløsning sættes til omkring 15de november og omkring begyndelsen af mai. V(’I’mll]I(ZC)2 i Aas11es Finskog har en størrelse af km.=’ og en høide af 185 m. o. h. Vermundens islægning og isløsning finder i regelen sted 28de november og 18de mai. ()sen er 47.05 km.2 stor, ligger 439 m. o. h. og har en største dybde af 109 m. Den pleier at islægges imellem 22de december og 3dje januar og pleier at gaa op imellem 3dje og 29de mai. De normale dage for islægning og isløsning er 25de decem- ber og 15de mai. . Storsjøen i Rendalen har en størrelse af 51.2 km.9, en høide o. h. af 257 m. og største dybde 301 m. — Islægningen pleier ikke at foregaa før ud i januar, men i almindelighed lægger isen sig i slutten af januar eller de første dage af februar. Enkelte aar er sjøen aaben hele vinteren. Dette skal imidlertid kun meget sjelden være tilfældet. Som en undtagelse fortæ1les, at sjøen engang skal have lagt sig saa tidlig som ved juletider. Isløsningen opgives til den første halvdel af mai. Det kan hænde, at sjøen er aaben hele vinteren, men det har ogsaa ind- truffet, som f. eks. i 1867, at sjøen har været islagt til henimod midten af juni. De sandsynlige normale tidspunkter for islæg- ning og isløsning paa Storsjøen skulde være omkring 1ste februar og 7de mai. Nordenfor Storsjøen, kun nogle faa meter høiere, l1ger Lom- m1s.xjø (6.4 km.* stor). Sjøen skal som regel islægges i begyn- delsen af november, og isløsningen i regelen foregaa i midten af mai. S(u-alen er l8.4 km.2 stor, høiden o. h. er 725 1n. Savalen islægges mellem 8de og 30te november, og isen gaar op imellem 18de mai og 12te juni. Den 11ormale t-id for islæg- ning og isløsning er 17de november og 31te mai.