Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/220

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 209 I Mjøsen foregaar afkjølingen af overfladevandet meget lang- somt om høsten paa grund af den store dybde. Deraf følger, at islægningen over de dybeste partier falder paa en sen datum. Medens islægningen i den nordlige del af sjøen, hvor denne er forholsvis grund, normalt finder sted allerede den 27de november, pleier der ikke at lægges is over de dybeste partier før gjennemsnitlig i begyndelsen af februar. Det hænder ogsaa ofte, at sjøen ikke fryser helt til i den syd- lige del. “ Isløsningen pleier gjennemsnitlig at finde sted omkring 22de april over den sydlige og centrale del; over den nordlige del pleier derimod ikke isløsningen normalt at foregaa før omkring 6te mai. I kaptein Raab()s almanaker er islægningen og isløsningen paa Mjøsen angivet fra 1862 til 1895. Af de 37 aar fra l862 til 1900 var hele Mjøsen isla-gti de 26. I 3 aar, vintrene 1878—74, 1881—82 og 1897—98, laa der ikke is paa sjøen undtagen i den øverste del fra Lillehammer til Biri. I 8 aar af de 37 var Mjøsen aaben i den sydlige del, men isen lagde sig saa langt syd som til Hamar. Udregnes gjennemsnitsdata for, naarislægningen og isløsningen har fundet sted, findes følgende data: Ved Lillehammer har isen gjennemsnitlig lagt sig den 27de november. Islægningen har gjennemsnitlig naaet saa langt syd som til Ringsaker 26de december, men i 2 af 37 aar har der ikke lagt sig is saa langt syd. Mellem Heggenhaugen og Gjøvik lægges der is gjennem- snitlig 18de januar, men i 3 aar af 37 har ikke islægning fundet sted saa langt syd. Mellem Gjøvik og Nes og videre til Hamar har islægningen gjennemsnitlig fundet sted 23de januar. Gjennemsnitsdatoen for islægningen i de 26 aar, hvori Mjøsen helt har været islagt, er 29de januar. I de samme aar begyndte isløsningen gjennemsnitlig 22de april. Ved Hamar-Nes-Gjøvik indtraf isløsningen 24de april, ved Ringsaker 1ste mai, ved Biri 6te mai. Gjennemsnitsdatoen for det tidspunkt, da hele sjøen har været isfri, er efter samtlige 37 observerede aar 11te mai. Islægningen paa Aakersviken ved Hamar samt paa“ Bunde- fjorden pleier at foregaa tidligere end paa den øvrige del af sjøen. Aakersviken er det sidste sted ved Han1ar, hvor isen gaar op. Det antal dage, hvori Mjøsen har været helt islagt, er høist forskjelligt, idet det har været mellem O og 152. Gjennemsnits- tallet for 37 iagttagne aar udgjør 60 da-ge. 14 — Hedemarke11s amt.