Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/202

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 191 Den deles ved holmer i to løb. Ved det vestre ligger et træ- sliberi, hvorfra en dam er bygget i skraa retning fra fossestupet. Flødningen gaar i dette løb; det østre holdes stængt af en lændse. Ved lavt vand sætter en del tømmer sig fast ved fossen. N—edenfor fossen er paa østre side en betydelig bagevje og de store ører, Branderudsanden og (ca. l.2 km. nedenfor) Øiensanden, paa hvilken ogsaa tømmer kan lægge sig. Fra Fundenfos til Nestangen er paa ca. 5 km.s længde kun O.15 m.s fald. Paa den henimod 44 km. lange Strækning fra Kongsvinger færgested til Nestangen er ved lav vandstand faldet ca. 24 m., hvoraf ll.6 m. i Langelandsfosserne og 10.7 m. iFundenfos. Under flom aftager faldet i fosserne og tiltager i det øvrige elveleie. Broer er der ved Kongsvinger med l spænd paa 37,1, 2 paa 34.2 og 2 paa 9.4 m., ved Sander med 1 spænd paa 34.2 og 21 paa 8.2 til 8.7 m. og ved Skarnes jernbro med 1 spænd paa 78.24, 1 paa 53.8, l paa 33.8 og 2 paa 22.48 m. M(erkesteder og tømme-vælter er .— Ovenfor Osas udløb: Rø129vælten ved Svartholmen i Lange- landsfossen; Skyrudv(eltm og Galterudvæltm paa Sydsiden af elven, ligesaa Â8I“(l“lI2])(37’2l(Z’t‘’(BZt(?Tl, hvis tømmer gjennem Mellandsaaen føres ud i Glommen, og Ellingsvælten ved Ellingsrud paa nordsiden. Nedenfor 0sas udløb: Spigsetv(Plten paa Vestsiden (nordsiden), lidt nedenfor Skarnes, lLillesetvæltm ved Lilleset paa østsiden, .S’Pmm-ing.cr:1‘l-ǫ:(Plten ligeoverfor Maarud paa vestsiden, Branderud- v(Plten ved SagStuaaens udløb paa østsiden (sydsiden). [Bielve: Skyrudaae-n (9 km. lang) kommer fra den lille Lys-jo (361 m. o. h.), løber nordøstlig og saa nordvestlig paa grændsen mellem Vinger og Søndre Odalen og falder ud i Glommen vestenfor gaarden Huvnes. Den er indtil lO m. bred og har stenet bund. .L(Pgd(?b(Ekk(.’)2 kommer fra Breihøgda, gjennemstrømmer .]m-an- .sjøen, optager østenfra tilløb fra Valsjøen, som dannes af Ven1i- bæltken og nogle mindre bække, gaar gjennem V(BT’kSfløíf6’2t og Grimsland9(jem og falder i Glommen ved Fulusagen. I vasdraget er flere damme, hvormed vandføringen reguleres for værkets flødning og industrielle anlæg (sagbrug, 2 møller, ølbryggeri og teglværk). Sl1)a, 6 km. lang, kommer fra Dølisjøen (3.04 km.2 stor, l8O m. o. h.), som har beboede og opdyrkede bredder. Fra sjøens vestside flyder Sloa først mod vest, derpaa mod Syd, danner Nor-dset 6(’7’]l og falder ud i Glommen ved Strømsgrunden, l.5 km. nedenfor Strøm kirke. Den har myrlændte bredder. Dybden er ca. 1 m. og bunden blød med store stene. Den kan dog til nød vades.