Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]9Ô HP:I)1—:s1.xBH1ä:NS AxuT. Ves1evand, Øiungen, Pusat, GaaSevikflaten og Digerdamn1en ((le tre sidste ved “Digersjøen).] Ved Kongsvinger gjør G10mmen en skarp bøining, omtrent i ret vinkel, og flyder 2 km. lige i vestlig og saa i vestnor(l- vestlig hovedretning — med et par større krumningcr — til 0sas udløb ved Skarnes jernbanestation, hvorfra den har syd- vestlig hovedretning med tildels hug-tet løb, indtil den optager Vormen ved Nestangen. Fra Kongsvinger færgested nedover til I(m-u((foss(m har Glem- men ved laveste sommervandstand mindst 2 m.s dybdc, en mid- delbredde af henimod 2OO m. og O.1 m.s fald paa 65O m.s længde. Kurudfossen har O.7 m.s fald paa 55O m.s længde, hvorpaa der 11ed- over til Langelandsfoss-erne kommer et elvestykke med et saa lidet fald, at det kan roes til enhver tid. L(LYlgCl(M7(Z—SjfOS8(ffl’7l(’ er ca. 6 km. lange og bestaar af en række strømme og fosser: V(mgenjbs, Svartholm.qfossPrnP og Gull“ifosse)—m-. Flødningen gjennem disse er besværlig ved lavt vand, da tømmer lægger sig op paa stene og skjær. Ved høiere vandstande gaar flødningen nogenlunde 1et. Ved Gulliviken ender denne stærkt faldende del af Glommen, som paa omtrent 7.5 km.s længde har et samlet fald af næsten 12 m. Nedenfor fosserne er den saakaldte ZVVltlZ(3ll.f.ïOlW’fl (Gullivik), hvor bagevjen viker og holmer ofte er til hinder for flødningen, navn- lig under stærk vestlig og sydlig vind. Forat tømmeret ikke skal lægge sig op paa holmerne, bliver rajelændser udlagt ved lavere vandstande. Fra Fullenfjorden til Strøm.s;fossPn flyder elven rolig og har ca. O.:3 m.s fald paa gode 8 km.s længde. Paa begge sider er der godt flødningsland, naar undtages de paa nordsiden liggende grunder ved Lille Fullu og Sundby. Saa kommer SZ7’øIll-S(fOS.G(’)l, som ved en ude i elven liggende holme, Strømholmen, er delt i to løb, et søndre, Krake-udj’o.sse1a. og et nordre, lV(’8t(î,ÖS’S(’7J. Det søndre løb er hovedløb, bredt, stridt og opfyldt med store stene. Veslefossen er smalere og grundere, men faldet er jevnere fordelt Dette løb spærres med en ledningslændse. Fossen er 25O m. lang og har ca. O.5 m.s fald. De følgende ö km. nedover til Osas udløb i Glommen ved Skarnes station er gunstige for flødningen. Dybden er ringe ud for pladsen Sncdkermoen, ved lavvand omkring 1 m. Efterat 0sa er faldt i, faar Glom1nen atter sydlig retning og indknibes i den l3O m. lange T(’)lSf“l’())Il — — med 0.1 m.s fald -— til 8O m.s bredde. Herfra til F11)a‘Z1))(f9).v, l3 km., er kun ca. 0.23 m.s fald og ingen større hindringer for flødningen. JV’t(7l(Y(’I(Zl)—S har flere stup, lO.7 m.s fald paa 840 m.s længdc.