Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/197

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l8ö HEDEMARKENS AMT. har almindelig været indtil 12 a 15OO tylvter; i 1892, 93 og 94 blev ikke flødet tømmer i Tjura. Tømmeret mærkes paa GaardSjøen og Frysjøen. I 187O stiftedes «Fællesflødningsforening for det Tjurenske vasdrag, regnet fra Frysjødammen til Gaardsjøen». Domma eller D()maa(?n (14 km. lang) dannes af I((Jgb(’)’gb(Bkk(3Il og Lemyrb(ekk(1n, løber sydøstlig med saa lidet fald, at den paa ca. 2.5 km.s længde opdæmmes af Glommen. Den falder ud ved gaarden Skara. Elven har sandbund, og den er flødbar i ca. 8 km.S længde, nemlig fra Kulblikvælten. Tømmern1ængden er ikke stor, men udkommet er sikkert. Tømmeret mærkes paa Kulblil(— vælten og forøvrig langs hele aaen. Damme er der ikke. Hue-bergaaen eller Ke:eia (1O km. lang) kommer fra Dagsaasen (310 m. o. h.), gaar først nordvestlig, saa vest1ig og derpaa med mange bøininger sydlig, udvides til et tjern ved Sj(1(1tỳil og falder ud i Glommen ved gaarden Strømsme-S. Kveia er flødbar i ca. 6 km.s længde, fra den saakaldte Kvernerdam. Almindelig flødes der herfra„ dog flødes af og til ogsaa ovenfor, efter en større grøft. Tømmerl(vantnmmet er ikke stort, og udkommet er sikkert Sk(1.—§?;as(lrag1—f, et af Glommens betydeligere bivasdrag, har 32.5 km.s længde og et 3lO km.2 stort nedslagSdistrikt. Vasdraget kommer fra indsjøen Sk(lS(’II (9.5 km. lang, 13.8 km.=’ stor, paa grændsen af Grue og Brandval, 267 m. o. h.). 0mkring sjøen er betydelige skoge. I sjøen falder nogle bække: Skat-l)(ekk(W (4.5 km. lang) fra nord, der gjennemløber det lille Skas(jern og falder ud iSkaSenS nordlige ende. I denne bæk har været Hodet lidt tømmer.. For Skasen er dam, hvormed vandet opdæmmeS ca. 2 m. Fra «S‘ka.v(w løber Skasaa(—is omtrent ].8 km. sydvestover til (;l“(Il“8]‘(f(’)l ((l.:3—l km.2 stor og 24l m. o. h.). Elvestykket er nær- mest en eneste fos. Fra GravSjøon gaar elven med stærkt fald og steile bredder 8OO m. vestover til Gar.s?jøen (0.23 km.8). Neden- for (iarsjøen bøier elven sydover og danner —J(’)’—Yjø(’Il (O.7 km.2 og 222 m. —o. h.“), Dig(1rn(‘.s-sj(1erne og HOl’7l(’Z, alle forbundne med korte og rolige elvestykker. I Horuet falder ud Tullreiaa(Þn (8 km. langl, som kommer fra sjøen Tullr11i()n (l.4 km.2 stor) og er flødbar. Tømmermæng- den er liden, men udkommet er sikkert Fra Hor11et gaar Sk(1.S“(1am med roligt løb 1 km. sydvestover til Nfeim“c*ien (l.:3 km.2 og 22l. m. o. h.), for hvilken er en da1n. I Steinreien falder et par smaa elve, nemlig: .—lm“a(m:. &9.5 km. langl fra nord, kommer fra det lille Gubbe- (j(1rn, som ligger østenfor Veslesæterberg (389 m. o. h.l, og løber sydover til Store Hl’Pf)(’l’(J.8j.t)(’7] (0.6 km.2l, hvorfra den gaar sydvest-