Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/178

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 167 det flyder i sydvest gjennem en ubeboet dal, optager Lille LPkjema fra øst og falder i Glommen søndenfor Økset. Dens længde er 12 km. Der jlødes i ca. 8 km.s længde, og der er fire atholds- (lamme. Flødningen er sikker. Mærke.stederne er: Strandvælten, Gudmundsvælten, Stormyren, Malmholtet, Faldet og Lekjern- dalen. Ykma har under navn af Nordhue-Yksna sit udspring paa høiden vest for Hembjerget (743 m. o. h.) i Løiten, hvorfra den løber mod nord ned i de store myrer paa Synesaaskampens (815 m. o. h.) sydside. Herfra gaar den mod øst, berører nordenfor Nordhue g768 m. o. h.) grændselinjen mellem Løiten og Elverum, hvorefter den gaar sydover paa Vestsiden af sidstnævnte fjeld til Øisæter (586 m. o. h.), hvor den bøieri sydøst og gaar ind i Elverum, efterat den har forenet sig med Storholtb(ekken. I Elverum gaar den med temmelig stridt løb nordøstlig og falder i Glommen efter at have passeret hovedveien. Dens længde er 24 km. I l86O foretoges i dens nederste del en oprensuing for at hindre overSvømmelser under flomme. Tilløb til Yksna er: B(jømebækken (2.7 km. lang)ɔ Nordre Bæk (4 km. lang), Bub(ek (4.5 km.) og Sum Yks-raa (6.5 km.) fra myrerne nord for Svanfjeld (76O m. o. h.), der ved Øisæter falder ud i fVor(lhue-Yksna. I Yksna flødes kun paa ca. l.5 l(m.s læng(le, dog har der været leveret tømmer høiere op, men dette har man ikke kunnet udfløde det første aar. Der findes ingen atholdsdam. Terninga kommer under navn af Kmkhella fra myrerne mellem Valbjerget og Narsæterbjerg (598 m. o. h.) i Løiten. Fra Nar- sætrene gaar den med temmelig stærkt fald indtil nord for Ny- sæteren, hvorfra den med mere bugtet løb og mellem myrede bredder fortsætter til øst for Terning.sjøen, der er 0.6 km. lang og indtil 20O m. bred, og hvorfra den modtager tilløb. Den bøier i øst under navn af Terninga, passerer Østerdalsveien ved Tobro og optager lidt øst for denne en 6 km. lang bæk, der kommer fra myrerne syd for Vensæterbjerget, og løber mod nord gjennem de mellem SUá“7’tø6“)’“)‘l, Ebro(jern og Tobro beliggende myrer, gaar ind i Elverum, optager Eldaaen og flyder med ringe fald først nordøstover, derpaa mod øst og sydøst og falder i Glommen ca. 2 km. søndenfor Elverum jernbanestation. Terninga— er 19 km. lang. Der har kun været leveret tømmer til den nederste del af vasdraget, som er sikkert.] I syd for SkjeþS“tad gjør Glommen en bøining og optager syd for Murud: ZIVorderaaen eller ÄV6“T’(Z(*T’(l(l(*)2, der fra .Rll(l(].(’f)l6t (Raand(jernet) flyder i øst med ringe fald, til den falder i Glommen ved Søberg. Den optager Tysb(ekaaen (11 km. lang), der har sit udspring mel-