Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRA(i. 157 Ørretstrømmen, . . 50O m. lang, med l m.s fald. Ytrestrømmen, . . . l 7O — » O.4 —- Grønvo1dsstrømmen, . . 113O — » 1.5’ — Raustrømmen, .... 188O — — » 2.8 — Fra Deset til udløbet i Glommen findes flere mindre strømme og grunde steder og desuden følgende strømme: Malungen,. . . . 125 m. lang, med O.9 m.s fald Brandstrømmen, . . 375 —— » 1.85 — Granholtstrømmen, . 95 — » 0.7 — J ørgenstuStrømmen . 250 — » l .3 — Løbet,.... . 88 — » l.7 — 0sstrømmen, . . . 180 —— » 6.5 — Gram-udsstrømmen, . . . 1355 — ) 6 5 —- J ulusstrømmen, . . 91O — » 6.3 —- Flødningen i Sø7l(Z’)’(* Rena drives som almindelig løsflødning Tømmeret, som leveres til elven, udflødes i regelen, før der kom- mer noget fra Storsjøen. Det fra Storsjøen kommende tømmer opsamles paa en atholdslændse ved gaarden Løset — ca. 3 km nedenfor Storsjøen —, hvorfra det slippes ud i passende mængder. Langs elven er flere vælter, hvor tømmeret beskadiges og slaaes itu ved udrullingen. Især skal dette være tilfældet ved: Langfletvælten nedenfor Deset, Melgaar(lsvælten ved Deset, Løbvælten, og Bergløkvælten, samtlige paa høire side, samt Storstokrenden, paa venstre bred. I 1856 (lannedes et interessentskab til anskaffelse af damp- skib paa Storsjøen, og elven blev farbargjort til Deset for et 31.4 m. langt dampskib, som var 4.4 m. bredt i bunden, 7.8 m. over hjulkassen og O.8 m. dybtgaaende. Arbeidet blev udført, idet en rende oprensedes i de ovenfor vær-ende grunde stryk, hvilken rende tildels har bevaret sig. Dampskibet blev sat sammen ved Deset og passerede op elven til Storsjøen. I 187O opgjordes plan for kanalisering af elven til Aamot jernbanestation, hvilket antoges at ville koste 48 8OO kr.; arbeidet kom imidlertid ikke til udførelse. Renas hele nedslagsdistrikt udgjør 27OO km.*, hvoraf de 1300 falder paa Osa. Foruden Osa er følgende bielve til Søndre Rena: Nordre Gl(es-Haa (7.5 km. lang), forener sig med Søn-(lre Glmuaa (7 km. lang), der kommer fra GlæsaOern, hvorpaa de samlede falder i Rena ved dens udløb af Storsjøen.