Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 143 navn af Fokselve)r vestover til Fokstuen, derpaa nordøstlig gjen- nem Fokstumyren ud i Varde.s:jøen— (910 m. o. h. og l km.9 stor), hvorefter den faar mere østlig retning. W Straks østenfor Vardesjøen danner elven Ajî9jøen (1.1 km.? stor) og kommer ca. 8 km. længere nede over i Hedemar- kens amt. Den optager flere bække som Ga-?1taam fra Blaahøerne og Hjer- kiImbækken. I Hedemarke11s amt gjennemstrømmer den F oldalen, hvis øverste bebyggelse ligger et kort stykke nedenfor amtsgrændse11. Elven gaar østsydøstlig gjennem den øvre del af Foldalen forbi kirken, hvor den tætteste bebyggelse er. Ved Foldalen kirke ligger den i en høide af 64O m. o. h., 10 km. nedenfor optages: [GY“imsa (5O km. lang) fra Graahøerne i Dovre, hvilken strømmer først i mange bugtninger østlig mellem vilde fjelde og optager Verkenel1.—en (9 km. lang) fra Fokstuhø og Haverdals(?l:?(?n fra S1ethø. . p Derefter gaar Grimsa ind i Lil1e-Elvedalen herred fremdeles østlig, gjør saa en bøining mod nordvest. I Lille-Elvedalen løber elven ved Faldgaardene i et dybt trangt gjuv og danner en ca. 3O m. høi fos. Derpaa gaar den med strid strøm og optager et ti1løb fra Zi[juvaskletten. Her ligger ogsaa elven et stykke i et trangt gjuv og danner en fos, hvor der for flødningens skyld er foretaget mineringsarbeider. Paa de sidste 8 km. gaar Grimsa med jevnt fald og danner lange strømme. Den falder ud i Folla ved Kvaabergsjø sæter, et stykke ovenfor Grimsbugaardene. Elven er flødbar nedenfor Faldgaardene og regnes for sikker paa de nederste 8 km. I dalføret er en række sandmoer og elveterrasser, og ligesom ved Folla er der ved bredderne af Grimsa paa mange steder høie sand— og grusmæler. Elven fører udenfor flomtiden i regelen ikke mere vand, end at den kan vades paa de fleste steder.—] Folla faar et par kilometer ovenfor udløbet af Grimsa nord- østlig retning. Den optager: — [Kakella (20 km. lang), der udspringer mellem Enstakahø og Kollenfjeld, gaar i sydøstlig gjennem en vakker sæterdal og fal- der ud i Folla nær Kjøllegaarden. I Kakella flødes paa de nederste 2 km. Tømmerleverancen pleier at være ubetydelig. Ved Mopladsene bøier Folla mod øst og optager ved gaar- den Egnunden det ganske betydelige til1øb fra nord: Egmmda eller Umia, hvis kilder ligger paa sydskraaningen af Høggija (1680 m. o. h.) og deZ øvrige fjelde paa grændsen mel- lem Kvikne, 0pdal og Tønset. De tre mindre elve, Dølibækken,