Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

142 HE1)E1æ1AHKENs AMT. stærk isgang, hvilken flere gange har anrettet skade paa omliggende mark. Ca. 5 km. ovenfor udløbet er ved en trædam skaffet tilveie et vandfald for et mindre sagbrug, meieri og lysanlæg. Flere veibroer er byggede over Tonna Saaledes ved Moen straks ovenfor Lonas udløb og ved Fosbækken. Vasdraget ansees som sikkert flødbart i ca. 1O km. længde, men tømmerleveraneen er ubetydelig.] W Nedenfor Tonna fortsætter Glommen fremdeles et stykke mel- lem opdyrkede bredder; hvor bredderne ikke længer er opdyrkede, gaar den hyppig gjennem store furumoer, først et par kilometer mod vest, siden mod sydvest og optager fra nordvest ved Faaset- gaardene et lidet vasdrag: [Faaa, som nordenfra Faadalen strømmer mod sydøst. Paa de nederste 2 km. foregaar lidt tømmerflødning.] Ved udløbet af F aaa gjør Glommen en bøining og tager sydlig retning ned til Lille-Elvedalen kirke. Elven danner en Strøm ved Auma jernbanestation, hvor optages et lidet tilløb fra øst: [.—1uma, der fra nordsiden af Tronfjeld gaar vestlig gjennem nogle mindre tjern og vande (l6 km.s længde).] Ved Auma ligger Glommen i en høide af 479 m. O. h. S1rømme11 ved Auma jernbanestation er ca. 47O m. lang og har flere ører, grunder og større ste11e; nederst er en meget stor øre med smale elveløb paa begge sider. 3 km. søndenfor optages vestenfra: [Si1.“illa, som danner afløb fra indsjøen 1S’avalen (18.4 km.2, 725 m. o. h.). Fra dennes sydøstlige ende gaar elven mod syd- øst og falder ud i Glommen straks søndenfor Strømmengaardene. Elven har et 148 km.2 stort nedslagsdistrikt. Nær udløbet er faldet benyttet til et mindre sagbrug. Der flødes lidt i vasdraget, og der er dam for Savalen, saa flød- ningen ansees for sikker nedenfor sjøen. Men tømmer, som mærkes paa Savalen, kan ikke paaregnes at komme frem det første aa1—, da sjøen ikke pleier at isløses før i de sidste dage af mai. Den fryser i regelen i midten af november.] Fra Strømmen til Steibroen i Lille-Elvedalen har Glommen liden dybde. Der er to mindre strømme med 1.6 a 1.9 m.s hastighed. Bredderne er jevne, grus og sand. St-eibroen, hvorover hoved- veien til Foldalen fører, er en 71 m. lang træbro med 3 m.s løb. Glon1mens nedslagsdistrikt er ved Steibroen ca. 507O km.2 Lidt nedenfor optages en af Glommens største bielve: F0lla med bielve. Folla (96 km. lang„ 21l0 km.2s ned- slagsdistrikt), kommer fra Blaahøerne i Dovre, gaar først under