Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/149

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

138 HE1)EMABmsNS Au-r. elve som Store og Lille Søa, .]amtbækken og Molinga. Den sidste dannes ved samløbet af Store og Lille Molinga.] Glommen strømmer ud af Aursundens vestligste ende som en ganske betydelig e1v, i sydvestlig retning, senere ret imod vest til Jensvold jernbanestation. Paa denne Strækning har elven ca. 6O m.s fald (Jensvold bro 633 m. o. h.). Der er flere fosser. De betydligste er Km“aa.sy?).s.sïeme, hvor et elektrieitetsværk er anlagt af Røros kob- berværk. ‘ Nedenfor Kuraasfosserne er S1:arfhuUossen (9 n1.) og Vedhul- .fb.v.v(‘)t . Ved Jensvold st“ation gjør elven en skarp bøining ret mod syd, men faar saa sydvestligt løb. Ved gaarden 0rmhaugen er et lidet fald, so1ni sin tid blev benyttet til drift af ekstraktionshytte. Ligeoverfor Nypladsen jernbaneSt-atio11 (625 m. o. h.) optages et mindre tilløb fra nordvest: [Aaǫ-fra kommer fra Store Z‘Îjel(l.sjø(‘): (O.85 km.2 og 857 m. o. h.) i østlig retning, gjennemløber Lille lo-(’Z(Y—S’.j(1(’II (885 m. o. h.) og falder i Aarv-sjøen (2.01 km.2 og 8lO m. o. h.). Herfra gaar Aarva sydøstlig forbi Aarvedal og Kongens grube og naar Glommen efter et l1 km. langt løb. I Store Fjeldsjøen er ved en dam opsamlet vand, der ledes til Kongens grubes stolmunding og benyttes i opberednings- anstalten. W1 Efter sammenløbet med Aarva gaar Glommen stille og op- tager —l.3 km. nedenfor et tilløb fra samme retning: [Røa kommer fra Rosjøen (0.94 km.2 stor og 855 m. o. h.), gaar i bugtet løb sydlig og optager Tl“P)“)’(IG fra østsiden af Regje- h“g(Ia. Senere gaar vasdraget mere Sydøstlig og falder ud i Glommen ved Rørosgaardene.j Nedenfor udløbet af Røa gaar Glommen fremdeles stille og danner store evjer. Ved Sundgaardene er hovedveien ført over elven paa en træbro. Ved Sundbroen 3 km. søndenfor Røas udløb og 623 m. o. h. optager den en betydelig bielv fra øst: (Haa(1fc-en kommer fra Rm“ag(‘n &1.27 kl11.2 og 682 m. o. h.). Fra Røragen rinder en bæk 2 km. sydøst-lig til FPT(lrg(’ll, 657 m. o. h., l5.6 km.=—’ st.or. Feragen optager Lju.s-na, som falder ud noget søndenfor midten af sjøen ved gaarden Øien. i Fra Feragshaaen, sjøens søndre ende, gaar vasdraget under navn af Feragselven sydvest over ud i I’I(l(1.—8(jø()Il (2.:3:3 km. * og 653 m. o. h.l, og herfra bøier det mod nordvest gaar ud iRambergsjø (3.0I l(111.2 og 642 m. o. h.) og benævnes nu I)alselven, danner 11’i.mms.s;jøe“ og flyder under navn af Haaelven ud i Glommen ved Nedre Haanes, 3 km. vestenfor Røros.