Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I29 elven). Det har været paa tale at grave en kanal mellem Gjer- volla og en liden bæk, der gaar til Lønsgrøna, for at forøge dennes vandmasse. Ved sammen1øbet mellem Vestre og Østre Grøna dannes Grøna, der først flyder sydøstlig og optager Tandaaen. Elven danner paa de første 5 km., indtil Baathu.sybssen, fosser og stærke strømme; paa de nederste 2.5 km. fra Kvernsfrand-veien har elven smaafosser og «floer». Efter at have optaget Tandaaen kaldes vasdraget Store Gr(ma og flyder sydvestlig i fosser, der kun ved Grønengene afbrydes af «floer», ud i Tryssilelven ved Grønoset. Lige til 1887 var fiødningen i Grøna mindre tilfredsstillende. Elven havde ikke tilstrækkeligt vand, og det var adskillige vanskelige steder, som Maalb(ekbrøsten, brede, storstenede fosser, Li1;løssh;j(eret, en fos over fjeldgrund, Storstenstrand og Aspgulvet, storstenede fosser, Grønøngene, lave «strandenge» med holmer, grunder og evjer, Klyjkten, en af skjær og store stene opfyldt fos, samt Saa-9trupen, en trang passage i fjeld og med stærk krumning. Siden er der bygget lange styredamme ved Øvre Maalbækbrøsten og Klyftsten, udført stensprængning og bygget tre slippedamme. Derved er flødningen i Store Grøna gaaet baade godt og billigt. Grøna optager mange bielve, som den før nævnte T(mdaa eller, som den i modsætning til sin bielv, Lille Tandaaen, ogsaa kaldes Store Tandaaen. Denne kommer fra Transtrandfjeldene i Sverige. Store Tan(laaen er en god flødningselv. Den flyder hoved- sagelig i strømme og smaa fosSer, naar undtages gjennem Trang- skaaref, JI()ö8Y’g8—f(tZ(l(’t og Røtoljossen. Store Tandaaen er delt i 4 flødningsstationer: 1ste station fra Tandaamyrdammen til Tandaadaldammen; den sidste er nu sløifet og erstattet med den første. 2(len station fra Tandaadaldammen til Hundvol1a. 3dje station fra Hundvolla til Flera. 4de station fra Flera til Grøna. Af Tandaaens tilløb mærkes i Sverige: H:m(lvolla kommer fra HemdZ’jeldets Sydside. l)en er en god flødningselv. “ I Norge optager Tandaaen: Sigtaaen kommer fra Tan(l-sjøen paa vandskjel1et mellem Trys- .s“ilelven og Dalelven, flyder i «floer» næsten uden fosser nordlig, danner Val.sjø og passerer grændsen mellem grændserøs 122 og 123, hvorpaa den falder ud— i Tandaaen. For Tandsjøen findes en holddam. Litle Tandaaen kommer fra store myrstrækninger paa Lima herredsalmenn‘ing i Sverige, flyder først mod nord, saa mod vest over rigsgræn(lsen og falder ud ved pladsen Tandaaneset. Den 9 — He(lemarkens amt-.