Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/139

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l28 l-II—îDEMARKENS AMT. Fra SangfoSsen gaar elven i sydsydøst i jevn strøm 1.5 km., udvider sig saa noget og rinder stille l km. gjennem Man1Zflocm, danner derefter et 5OO m. langt stryk med et fald af 1.8 m., Langolejbs, hvorpaa den rinder med svag strøm ca. l km., til den udvider sig og danner .Yer1“Zfloæi. Dybden af floen er fra 4—6 m. Fra Jervfloen gaar elven ud i et 800 m. langt stryk med et fald af 2.7 m., c](’l’låfl(2fl).S’, hvorefter den fortsætter ca. 3 km. til Dybstrønm“Þn, hvor den rinder stille et par hundrede meter og optager sit største og for tømmerflødningen vigtigste vasdrag. [Grøna med bielve er et godt flødningsvasdrag. Der flødes i dette vasdrag aarlig mere tømmer end fra hovedelven ovenfor Grønoset. Elven har en samlet længde af 43 km. og et ned- slagsdistrikt i Norge af 435.17 km.2 Grøna dannes af V(—stø-P og Øst-ro Gr(ma. Den første kommer paa Grønbjergets nordside, op- tager GfH7lSjO6)l8 (O.24 km.’—’) afløb og forener sig med Vestre Gr1ma. Den optager tilløb fra L(lIl(Z—Sjø6Il (1.4 km.2). Den er inddelt i 3 flødningsdistrikter: . 1ste distrikt fra Grasbergdammen, et stykke nedenfor det sted, hvor Grønsjøens afløb falder ud, og til Brændholdammen. 2det distrikt fra Brændholdammen til Israelsbroen midt ud for Østhy. 3dje distrikt fra Israelsbroen til sammenløbet med østre Grøna. ’ Nedenfor Brændholdammen gaar elven i en eneste fos til SfO7“II(’8fl()(’)l ovenfor Galaasbroen, og derfra udfor den vanskelige Skjærfos. Ved GaIaasbroen, ytterst i Stornesfloen, er anbragt en lændse, hvormed 2 mand kan stænge elven endog under tømmergang, saasnart efterretningen indløber om, at tømmeret har fæstet sig i den straks nedenfor liggende Skjærfos. I Vestre Grøna flødedes i femaaret 1886—-1890 gjennem- snitlig 225 tylvter aarlig. l km. nedenfor Skjærfos forener elven sig med østre Gr(ma (24 km. lang), der flyder sydsydøstlig til sammenløbet. — Elven er inddelt i 3 flødningsdistrikter: ’ 1ste distrikt fra Volbækoset til Dulpbækoset. 2det distrikt fra Dulpbækoset til Storfloen. 3dje distrikt fra Storfloen til udløbet. østre Grøna er i det hele taget en god og billig flødnings- elv. I elvens øvre del, midt paa pladsen Vola, er en dam. I østre Gram flødedes i femaaret. 1886—1890 ialt 218 tylvter. Østre Grøna optager fra øst Lonsgr(ma. der falder ud ved ().S—tby. Flo(lningen er vanskelig Elven er ved et meget smalt vandskje1 skilt fra Gjervolla, en bielv til I(jøra (som gaar til Dal-