Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— VASDRAG. 127 rovei; de faa strømme paa et par steder er ikke stærkere-, end at én mand kan ro baaden op. “ Nedover Tryssilfioen er elven godt flødbar, m“ed stærk mod- vind og med faldende vandstand gaar flødningen meget sagte. Ved enden af Tryssilfloen optager elven en bielv fra øst: [Koloa (17 km. lang), der kommer fra Sfor(jern (O.14 km.9) mellem Grønbjerg, Lundkvasbjerg og fjeldene øst for Hjembygden. Den flyder først mod syd til Kolosjøen, derfra i sydøst til Heggermoen, hvor den optager en 7 km. lang bæk, der fra G:jet.sjø og Sjeraasvatn gaar sydlig gjennem Myyøbergvafn, hvorpaa den atter rinder i syd og falder ud i den nederste del af Tryssil- floen ved Kolos. Koloa er inddelt i tre flødningsdistrikter, nemlig: 1ste distrikt elven ovenfor Ko1osjødammen. 2det distrikt fra Kolosjødammen til Haadammen. 3dje distrikt fra Haadammen til udløbet i Tryssilelven. Det tømmer, som før uddreves paa 1ste station, kjøres nu op- over steil bakke op for Knætten direkte til Tryssil elv ved Ny- bergsund, hvilket bliver billigst. Koloa er en god flødningselv; den har kun kortvarige dal- flomme. Paa de sidste 1OO m. gaar elven i to løb, af hvilke det ene er afspæ1Öret. I Koloa flødedes i femaaret 1886—190O gjennemsnitlig ca. 2l5 ty-lvter aarlig.] Fra Koloas udløb (Kolos) til rigsgrændsen er Tryssilelvens længde 19 km. Der er paa denne Strækning en række større og mindre stup og imellem disse lange stille strækninger eller kun svag strøm. Straks nedenfor Koloas udløb danner T1—yssilelven Kolos- fos, et ca. 1O0 m. langt stryk med fald paa O.9 m. I Kolosfos- sen er en hel del blokke i elvebunden og langs bredderne, hvor tømmeret bindes; stryket kan vanskelig befares i baad. Nedenfor Kolosfossen rinder elven i sydsydøst rolig ca. 5O0 m., hvilket stykke kaldes MidO“loen, derefter følger Grautø‘ij’ossen, et 14O m. langt stryk med fald af 1.2 m. Elven falder ved Grautøifossen i to afdelinger. Stedet er besværligt for flødningen. Fra Grautøi- fossen rinder elven stille i syd i ca. 50O m., hvorefter den dan- ner Elg.s“j’osscn, med fald paa 3 m. i en længde af 40O m. Denne fos har flere stup. Nedenfor Elgsfossen rinder elven ca. 200 m. stille i sydvest, hvorpaa den atter Svinger mod syd og danner Sang-fossen, det største fald i elven paa hele løbet i Norge Sangfossens fald er 9 m. paa en længde af 45O m., men faldet er fordelt i 4 afsatser. Der er godt damfæste ovenfor fossen.