Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/137

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

gaarden Bufloen. Flena optager foruden flere smaa tilløb Mjolsjøbækken (6.5 km. lang) og Greftasbækken (7 km. lang) ved Flenengensæter og Sjelflena (6 km. lang) fra Sjelflensjøen (0.26 km.²), hvilken sidste gaar stærkt strømmende og med mange storstenede fosser igjennem en lav, bred dal; den optager Flensjøaaen fra Nordre Flensjø (0.54 km.² stor).

Flena er i almindelighed fra 10—-20 m. bred; et enkelt sted, i en stærk bøining ved Storfaldet, er den klemt sammen mellem fjeldvægge til kun 5 m.s bredde. Den er 28 km. lang og har 183 km.²s nedslagsdistrikt.

Flena er den tungeste flødningselv i Tryssil, tiltrods for at den har god vandtilgang.

Baade i Flena og Sjelflena flødes tømmer, derimod ikke i Flensjøaaen. Af holddamme er der 3. Disse damme har dog ikke alle aar vist sig fuldt effektive.

Udenfor gaarden Buflo er med lidet flødningsvand vanskeligt for tømmerflødningen, idet tømmeret hinder sig i de mange holmer og øer; med tilstrækkeligt flødningsvand gaar flødningen ogsaa her temmelig godt.

Elven smalner af udenfor gaarden Strandvold, hvor der er bygget bro. Bredden af elven ved broen er 85 m.

Straks nedenfor Strandvoldbroen rinder elven rolig i mange arme. Bredderne er her ved Øren lave og udsat for oversvømmelse. I elven er en mængde mindre øer og holmer, og en mængde ører viser sig, naar elven er liden.

Fra Øren rinder elven i en svag strøm udi Tryssilfloen (360 m. o. h.), som er det almindelige navn paa det 18 km. lange stykke af Tryssilelven, der i sydøst flyder stille gjennem Tryssil hovedbygd. Elven er i den øverste del af denne lange stille, meget bred, som en smal indsjø.

Dalbunden er tæt bebygget, især omkring Tryssil kirke, paa den østre side af elven; men der er ogsaa store gaarde paa vestsiden.

I elven er noget nord for kirken mindre øer og holmer, der er generende for tømmerflødningen. Tryssilelvens bredder er her saa lave, at de hyppig oversvømmes i flommen.

Ca. 1.5 km. nedenfor Tryssil kirke smalner elven igjen af til sin sædvanlige bredde. Ca. 7 km. fra Tryssil kirke ved Nybergsund er en bro over elven, hvor mellemrigsveien gjennem Tryssil gaar.

Fra Nybergsund strækker fremdeles Tryssilfloen sig ca. 10 km., men bebyggelsen er mere spredt og dalen trangere. Dybden af floen er som oftest ikke større end 5—7 m., en enkelt kulp 12 m. dyb.

Paa floen er om vinteren en glat slædevei og om sommeren