Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/131

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]2O HE1)I::MAH1(ENS Au-r. benævnes den ogsaa Klm-a, der siges paa grund af det klare, rene vand og den lyse bund. Rød og graa sparagmit, kvartsskifer og kvartsiter er berg- a1—terne ved den øvre del af vasdraget. I selve Tryssil fra hjem- bygden og Sydover er der langs elven gneis og granit. Det faste fjeld sees kun faa Steder ved elven. Bredderne og elvebunden er i det øverste løb grovstenet aur og i det nedre løb mindre grov aur og sand. Paa mange steder i sit øverste løb gaar elven igjennem store moræner, og terrasser hæver Sig paa flere steder op fra elven TrySsilelv er et vigtigt flødningsvasdrag, og baade hoved- elven og bielvene er som regel i ganske god flødbar stand og med tilstrækkeligt flødningsvand. Tømmeret kan oftest enten lægges lige paa vaSdraget eller paa lave strande, der almindelig oversvømmes af vaarflommen: rent undtagelsesvis maa tømmeret væltlægges paa høi stran(l. I almindelighed har tømmervælterne i vasdraget hverken bestemte grændser eller noget særskilt navn. l Fra det sydvestlige hjørne af Galten gaar elven Sydvestlig med fladt fald til Buh()l-msstryket. ca. 3OO m. fra udløbet af Galten, og danner I—l.5 km. fra Fæmunden to stride stryk. I‘Ïjølb“a(fal(lem„—. Elvebunden og bredderne af elven er storstenet a11r. Strøm- men i elven fra Fjølbufaldene er ikke synderlig stærk, men da bunden er storstenet paa et stykke Steng(1r(l(m. 1.5 km. nedenfor udløbet af Galten, er dette et vanskeligt sted for tø1nmerflødning. Elven danner senere en udvidelse, Storhølm, 6—7O0 m. lang, kjendt som et rigt fiskested; her optager Tryssilelven fra vest det betydelige tilløb: fSølna, kO1nmer fra Søm1l)—e 1S’pPke.(;jø (O.7 km.=’), flyder under navn af Â8))(1k(?)l østlig, søndenfor Elgepiggen, optager fra nord den ti km. lange Sl)II(lI“(’ ()roen. Herfra gaar vasdraget under navn af Sølna sydøStlig gjennem Sølendalen, optager Nordre og Sønd)“1— S,ff8Z(l(l81l, JIøí(l(l(W og S(()fb(Pkk(3]l fra vest, I()“okefb(Pkkm fra øSt, danner Litl1? Sølen.x;jø (0.:34 km.=’) og optager fra øst tilløb fra Al-ø.S;jø (l.75 km.2), hvorpaa den falder ud i 1Sølmsjøm. Denne betydelige indsjø mellem ɔSøl(m;jjeldef, .4m“sjølg’(“rget„ Z1)(l”7.“Olt’P7 og BøIZ[jCZ(Z(‘t er 13.5 km. lang, 2.5 a 3 km. bred og 2l km.* stor. Fra sydenden strømmer vasdraget 3 km. sydostlig, indtil det falder med stærk strøm i 3 arme paa det nævnte sted ud i Tryssilelv. Sølua er, regnet fra Søndre Spekesjø til udløbet i Tryssilelv, 46 km. lang. Nedslagsdistriktet er 461.5 k111.2, omfattende dele af herrederne Tolgen, Øvre og Ytre Rendalen. Elven kan, udenfor flomtiden, vadeS paa flere steder. Paa hele sit løb gjennemstrømmer den en vid, ubeboet og flad, paa