Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

9li HEDEMAIlKENS AMT. X. .lIi(llere 1;iYzd-styrke.— O = still(—, 6 = orka11. Aah Rena Tøn e amu 1anuar P ebruar Marts X pr1l lun1 u I August Oktober November, . . I)e( e1nber . Þ l n l l -V U C O O. C O O O W I ni W l 1 ] l . R a I l På l si . Z .s i,; . i § l i 1—: l S

i— l Z l e g l § m Z i E “ V“ä; V == x Y G l;„ỳ D r — V „I„n„ ä1 “ D V § c . . .ål l.0 ý O.4 C 0.r 0.4 t 0,v ] O.4 i O.2 O.a l 0.0 l l.2 ’ . I—2 O.s O.B 0.s— ] 0.s O.r1 l O.s; N Om r 0.s l l.2 e . . . l.2 O.(x O.—Z l O.:ɔ Y 0.9 Om G O.:; J O.u O.—1 l l.a

“ . . I.1 P O.s W 0.a ’ O.e . O.9 [ O.s; O.s
0.u O.r I l.11

Mai . . W I.1 W O.ɔ r 1.1 l O.2 V 1.c ] 0.1 l O.9 r O.c — 1.“ I 1—c . “ . . . Ë 1.4 r 0.0 . I.1 O.0 F I.1 I O.—x i l.0 Ï O.o l 1.o l.4 J l“ .... I—s O.—H 1.o W O—s I.1 W O.e O.å Om l 0.9 l.4 1 . l.a O—O 0.9 1 0.4 I.o l O.u; Om i O.v ’ O.9 l l.2 September .l 1.ɔ l 0.c N o.ɔ “ o.ɔ Ë o.ɔ o.x V o.1 0.ɔ i o.c; 1.ɔ . I.1 l O.a 0.u e O.4 J Om F O.:; O.Ö O.o 0.s l.s “ — l 0.0 O.4 0.1 l O.4 Oct I O.e O.4 O.9 0.e J rl.x Y — . M I.1 G 0.4 å O.s O a O.r l O.0 O.‘u W Om i 0.s l.r he omme-mil D m-—-;1 W om l “ Da .m r — s— —1 —- l12 00:Osî 0V1b09s0elOel Lin. Or la l I J . J Vindstyrken er i det hele gjennemsnitlig ikke stor, og den gjennem-Snitlige vindstyrke bliver paa de fleste stationer neppe at betegne som svag. Det er kun faa dage om aaret, som er stormdage. Det sees af tabel XI, at antallet af dage, da det er stille, er meget stort paa de høiest liggende Stationen For hver l()OO gange vindens styrke er iagttaget, har der været stille 633 gange paa Tønset, 612 gange i Elverum; paa de lavere liggende sta- tioner er disse tal meget mindre, 86 i Aabogen og paa Ha1nar. I høiderne kan stormene om vinteren rase med voldsomhed. C Professor Esmar(“k beretter fra Vingelen graben, der ligger ca. l12O m. over hav-et, at «klimatet er her meget strengt om vinte- ren med jevnlige stormvinde, saa at man har været nødt til at spænde en jernlænke fra Zeehenhuset (berg-mændenes kaserne) til gruben, der ligger kun 3)‘() skridt fra hinanden, hvorved ar- beiderne maa holde sig fast, naar de vandrer frem og tilbage, for ei at bortblæses hen i den dybe sne.» De fremherskende vindretninger er forskjellig paa de for- skjellige Stationen I Elveru1n og paa Rena er nordenvind hyppigst paa Tenset Søndenvind, i Aabogen nordveStlig vind og paa Hamar nordøstlig (tab. XI). Mængden af fugtighed eller vand(lampene i luften (tab. XII) er ikke stor; om vinteren mindst, ofte kun henimod 2 gram i