Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Forord. N’ærværende bog er en historisk-topografisk skildring af Buskeruds amt Af statistiske data er kun medtaget nogle enkelte, der kan være 1nedvendige, for at man kan gjøre sig en forestilling om forholdene inden de forskjellige herreder. Saaledes er der gjort rede for, hvor mange personer der er op- -taget med de vigtigste næringsveie, hvorimod de mindre vigtige ikke er medtaget Om der i et herred bor flere eller færre embedsmænd, eller om der i et landdistrikt er flere eller færre handelsmænd, giver nemlig lidet eller intet bidrag til at bedemme forholdene inden ved- kommende distrikt, da deres antal under alle omstændigheder er for- svindende. ’ Paa landet bliver det derfor væsentlig dem, der er beskjæftiget med jordbrug, fabrik— og grubedrift eller haandverksdrift, og i byen-ne dem, der er beskjæftiget med handel, haandverk, fabrik— og for Kongs- hei-gs vedkommende grubedrift, hvis antal det kan være af interesse at kjende. — Naar en speciel næringsvei udenfor de nævnte spiller en stor rolle i et herred, saaledes som f. eks. tømmerflødningen i nedre Eker, er naturligvis ogsaa antallet af personer, “som beskjæftiger sig med denne trafik, medtaget. Jeg har ligeledes gjort rede for antallet af dissentere i de for- skjellige herreder. Den sikreste veiledning til at bedamme de økonomiske forhold inden et distrikt skulde formue og indtægt pr. individ indeholde; men da formuen og indtægten er fastsat efter skjøn, kan vurderingen ofte være meget forskjellig i forskjellige distrikter. og man kan derfor kun tilnærmelsesvis bygge paa resultatet 1 — Buskeruds amt.