Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 Buskeruds amt. j Welvens, der falder i havet ved Larvik, 54,o paa Vestfoselvens, 2,s paa Hoenselvens, der begge falder i Drammenselven tæt ved Hougsund, 157,9 paa Bingselvens, der falder i Drammenselven ved Skotselvens -station, 74,9 paa Sigdalselvens, 21,2 paa Hallingdalselvens og 191,s paa Skienselvens vasdrag. I1aage11S lØb. Fogderiets hovedelv, Laagen, har sit udspring i vandet Nor-dmandslaagen paa den til Ullensvang hørende del af Hard- =angervidda. Den gjennemstrømmer Bjørn-æsfjorden, Gjetevand og Skryken paa Hardangervidda, fortsætter gjennem Ossjeen, Paalsbu- fjord og Tunhevdfjord i Dagalien, gjennemstrømmer derpaa Norefjord og Kravikfjord i Nore og gaar forbi Kongsberg, indtil den syd for Hvittingsfos i Sandsvær træder ind i Jarlsberg og Larviks fogderi. Dens vigtigste tilleb er Opdalselven, der kommer fra vest, gjen- nemstrømmer 0pdals sogn og falder i Laagen straks ovenfor Sporan Îbro„ nogle km. nordvest for Norefjord. “ “ Laagens hele længde udgjer, regnet fra Nordmangslaagens kilder, 340 km., dens længde inden fogderiet udgjør 247 km. I1aage11S fald inden fogderiet fordeler sig som følger-: Fra udløbet af N ordmandslaagen til Laaglibjerget — 47 km. — falder laagen ]44 m. eller . . . 3,1 m. pr. km. « Laaglibjerget til 0ssjøen — 9 km. — falder Laagen 23O m. eller ......... 25,s — « Ossjøen til Tunhøvdfjord — 25 km. .— falder Laagen 174 m. eller ......... 6,9e — .« Tunhøvdfjord til Sporan bro* — 9 km. —- falder Laagen 426 m. eller. . d ..„.. 47 — st Kravikfiord til Rollag kirke — l5 km. — “ falder Laagen 63 m. eller ....... 4,2 — « Rollag kirke til Kongsberg by —— 54 km. — falder Laagen 37 m. eller ....... O,e9 —“ r nord for Kongsberg bro til nedenfor Hvittings- fos ved fogderiets grænse — 43 km. — falder Laagen ]]3 m. eller ......... 2,es — Den uden sammenligning største del af dette sidste fald kommer dog paa de øverste ]2 km. ovenfor Hostveit bro.

’ Laagens høide ved Sporan bro er ikke maa1t. Forskjellen mellem høiden af Skjønne gaard. der er maalt, og Sporan bro kan dog ikke være stor, og man kommer det rigtige tal temmelig tnær, naar man gaar ud fra. at Laagen ved Sporan bro ligger i samme høide som Skjønne gaard. Da der for høiden af Skjønne gaard ikke haves noget nivellement, men kun den geografiske opmaa1ings maal, og det viser sig. at disse gjennemgaaende for Laagendalen mellem Kongs- berg og Tunhøvdfjord er 10 a 20 m. for høie, er der grund til at for- mode, at Laagen ved Sporan bro i virkeligheden ligger noget lavere end ber opgivet, og at Laagens fald mellem Tunhøvd1jord og Sporan bro paa det nærmeste udgjør 50 m. pr. km.